��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[� �R�T�bjbj����8vΐΐml2�������2 2 {{{{{�������8�< ��y�(5((](](](�)�) �)�x�x�x�x�x�x�x$�}�)�Lyi{�)�)�)�)�)y{{](]((y8YiYiYi�)�5{]({](�xYi�)�xYiYiV�n@xo](����@/Rej����_Dk ,{ N�z ?e�^Ǒ-�T TfNk�Tĉ�I{��Bl0�Y�g�O�^FU�l g cgq�xFU�e�N��Bl�c�NhQ苌e�ND��eb�T�^�e�N�l g�[�xFU�e�N(WT�eb���ZP�Q�[(�'`�T�^ �/f�O�^FU�vΘi�0 5. �xFU�e�N�v�on�T�O9e 5.1 Ǒ-��N�S(W��!k�c�N�T�^�e�N*bbkKN�e3*N�]\O�eMR�[�xFU�e�NۏL��O9e0e�EQ0 N�� N��e��v ��^S_z��^�c�N�T�^�e�N�v*bbk�e�0 5.2 �xFU�e�N�v�on0�O9e0e�EQ�e�NGW�gb�xFU�e�N�v�~b�R ��[@b g�O�^FUwQ g�~_g�R � ��e��vQ/f&T�]�~�[E�6e0R勄on0�O9e0e�EQ�e�N�S�bT{�uO�~�� �0 5.3 :NO�O�^FU gEQR�v�e��[�xFU�e�N�v�on0�O9e0e�EQ�RۏL�xvz �Ǒ-��N�S(W�T�^*bbk�e�3*N�]\O�eMR�L��Q�[L��`�^��T�^*bbk�e� ��^��T�^*bbk�e��vlQJT\(W�S^�xFUlQJT�v�ZSO N�SJT0(Wُ�y�`�Q N �Ǒ-��N�T�O�^FU�S�T�^*bbk�e�6R�~�v@b gCg)R�TIN�RGW�v�^�^��e�v�T�^*bbk�e�0 6. �xFU�e�N�gb� 6.1�xFU�e�NR:NFU�R�R�T�b/g�R0FU�R�R/f�O�^FU�c�N�v��fvQwQ gT<><><>k�e T�y ��Qhy�N&��S0�N>kL� T�yv^�R�v�Qhy�e"��RpSt�)0��L�Glhy(�_{� T�e�c�N,{203T�)0��L�,ghy0��L��O�QbvQ�[�O�Q�e_US�r�c�N�GW:N�S�N � �v^�~Ǐy��v�#��NS_:Wnx��T�S�R�xFU0l�&�/ehy�hyb��Qf6e>k�e T�y ��Qhy�N&��S0�N>kL� T�yv^�R�v�Qhy�e"��RpSt� � gHeg:N�_/TS_�ew� N\�N10)Y �vQ�Nhync gHe�eP�:N�_/TS_�ew� N\�N25)Y�G�0R�V�[�l�[3)YGP�e�v �(WGPg�~_gT3�e�Q_/T�v � gHeg:N�_/TKN�ew� N\�N18)Y �0�O�^FU*g cgq�xFU�e�N��Bl�c�N�xFU�O��ё�v ��T�^�e�N�eHe0 T�e�O�^FU�_{�\hync YpS�N��R�v�O�^FUlQ�zb"��R�z �ň���N�T�^�e�N�QgTNu�0 Ǒ-��Nyr+R�Xf��O�^FU(W�c�N�O��ё�e �hync N�_{��lf�T�^�N T�y �*g�lf�vb�N*N�N TIN�c�N�v �Ɖ:N*g c��Bl�c�N�O��ё0�O�^FU�N�sё0�sё/ehy0��L�l�eQ0GleQ�X[eQ �I{�e_�c�N�v�xFU�O��ё�v �Ɖ:N*g c��Bl�c�N�O��ё0 yr�k�~�[��Y�g�V�T�^�N_7bL��l g��L�Glhy0��L�,ghyb��L��O�QN�R��V ��S�N9e:N�T�^�N_7bL�l�&�4�~ �FO�_{�(W_/T�s:W�c�N_7bL��QwQ�v�eN�R��VfNb���f�Tl�&�hync$N*N�S�N �fNb���f�Tl�&�hync YpS�Nň���N�T�^�e�N�QgT�Nu���R�v�T�^�NlQ�zb"��R�z � �&TRƉ:N�eHe�T�^0 9.2 T�TSO�T�^�v ��S�N1uT�TSO-N�vN�ebqQ T�c�N�xFU�O��ё ��NN�e TIN�c�N�xFU�O��ё�v ��[T�TSOT�eGWwQ g�~_g�R0 9.3 �xFU�O��ё/f�T�^�e�N�vN*N�~b�R0(W_/T�e ��Q�l g cĉ�[�c�N�xFU�O��ё�v�T�^ �\��Ɖ:N^��T�^�N�N�b�~0 9.4 =�h�N�v�xFU�O��ё\(Wb�N��wfN�S�QT5*N�]\O�e�Q�؏0 9.5 b�N�O�^FU�v�xFU�O��ё �(Wb�N�O�^FU cĉ�[~{rT T �v^�N�~e\�~�O��ёT5*N�]\O�e�Q�؏0 9.6 �xFU�O��ё\N�_1uy��v�#��N�؏0 9.7 NR�`�QKNN�Su�e ��xFU�O��ё\ N�N�؏� �1 ��T�^�N�Nh��T��N�T�^�e�N�N N/f TN�N�v� �2 ��O�^FU(W�xFU�e�Nĉ�[�v�b�N gHeg�Q�d�VvQ�T�^�e�N�v� �3 �b�N�O�^FU*g cĉ�[�c�Ne\�~�O��ё�v� �4 �b�N�O�^FU*g cĉ�[�e�00W�pNǑ-��N~{��T T�v� �5 �(W�xFUǏ z-N �%N͑pbqN�xFU z�^�v� �6 �d��V N�S�b�Rb�xFU�e�N���S�v�`b_�NY �b�N�O�^FU NNǑ-��N~{��T T�v� �7) �O�^FU(W�T�^�e�N-N�c�OZ�GPPg�e�v� �8 ��O�^FUNǑ-��N0vQ�N�O�^FUb�Ǒ-��Nt:g�gv`a2N��v� �9 ��xFU�e�Nĉ�[ N�N�؏�xFU�O��ё�vvQ�N�`b_0 10. �T�^�e�N gHeg� 10.1�T�^�e�N gHeg:N�_/TKN�ew�90)Y0�T�^�e�N(Wُ*Nĉ�[gP��Q�^�Oc gHe0 10.2 (Wyr�k�`�Q N �Ǒ-��N�SN�O�^FUOSFU�^��T�^ gHeg0ُ�y��Bl�TT{ Y���^�NfNb�b__ۏL�0�O�^FU�S�N�b�~�c�S�^g��Bl � NO���l6e�xFU�O��ё0 Ta�^��T�^ gHeg�v�O�^FUd� cgqǑ-��N��Bl�O9e�T�^�e�N�v gHegY � N���O9e�T�^�e�N�vvQ�N�Q�[0 10.3 b�N�O�^FU�v�T�^�e�N gHegI{ T�NT Te\L�g0 11. �T�^�v_7h�T~{r 11.1 �T�^�SbpSb(u N*�r��X4lfN�Q0�xFU�e�N��Bl�R �,{ N�z 0�T�^�gb0��Bl�Sm���T�xFU\�~�QwQ�cCg�Q �0������z�xFU\�~;N�N�v ��xFU\�~;N�N1uN�[�b�N �1u�xFU\�~bXT �>N�Nu ��#�;NcwQSO�xFU�]\O0�xFU\�~9hnc gsQ�l�_�lĉ�T�xFU�e�Nĉ�[�v�e�l�Th�Q�r�zċ�[ ��#��[b�xFU�vhQǏ z�v�ċ�[b�N�O�^FUv^�[b�NP ��O�^FUۏL��c�^0 �Nt:g�g�^S_�~�~ċ�[N�[��w8h�[�xFU0�T�^�e�N�S�vsQD��O��fPg�e �R�[e\L�L�#�0�Y�S�sċ�[Ǐ z-Nċ�[N�[�[ gsQ?eV{0�l�_06R�^ĉ�[I{�eb��Q�s�v�� ��^S_v^ۏL�cknx�v���T�~OP0 �xFU\�~bXT�Y�S�s�xFU�e�N�Q�[ݏ�S�V�[ gsQ:_6R'`ĉ�[�v ��^S_\Pbkċ�[v^TǑ-��Nb��Nt:g�g�f�`�Qv^�c�Q�O9ea�� �Ǒ-��N�^S_ cgqċ�[N�[�~�Q�va���O9e�xFU�e�N ��YǑ-��NZWc N�O9e�xFU�e�N�v ��vcw�S�f\P,gy��v�vǑ-��]\O �v^�b?e�^Ǒ-��vcw�{t��Yt0 16.2�[�g�O�^FU/f&TX[(W2N��T�^L�:N��xFU\�~�S�s�O�^FU g NR�`b_KNN�v �\���[^\�N2N��T�^L�:N ��vsQ�O�^FU�v�T�^�^\O�^bkYt0ċ�[�~_gT �Ǒ-��N\�NfNb�b__�bJTǑ-��R� �1 � N T�O�^FU�v�T�^�e�N_8^N�b��T�^�b�NHTĉ�_'`�]_� �2 � N T�O�^FU�v�T�^�e�N�v�N�mň�v �b��v�N�R�v�N�[�elQ�z�v �b��v�N�Q�s�N�[�e�l�[�Nh��Nb��cCg�Nt�N~{ T�v �b��v�NfN�Q�N�[�e T�y�v� �3 �N�[�O�^FU�v�T�^�e�N-N�R�v�N�SN�[�O�^FUlQ�z�v� �4 � N T�O�^FU�v�T�^�e�N}�f�vy��v�{tbXTb�T��|�NXT:N TN�N� �5 � N T�O�^FU�v�T�^�e�N-N�vsQ�Q�[�v�k=�0W[�S0.UT g�R5u݋0T��|�N�Y TI{^�ck8^N�v� �6 �N�[�O�^FU�v�T�^�e�N-Nň���Nh g�SN�[�O�^FU T�y�v�e�NPg�e �b��Q�s�N�SN�[�l�[�Nh��Nb��c�N�Nt�N~{ T�v �vQ�T�^\O�^bkYt� �7 � N T�O�^FU�v�T�^�e�N1u TN�O�^FUb� TN*N�N6R�v� �8 � N T�O�^FU�YXb TNUSMOb�*N�N�Rt�T�^�N�[� �9 � N T�O�^FU�v�xFU�O��ё�N TNUSMOb�*N�N�v&�7bl��Q� �10 � 0sQ�N�ybk2N��bh�bhL�:N�v�fL�ĉ�[ 0��V�[�]FUL�?e�{t@\�N,{82�S �,{ Nagĉ�[�v2N��bhL�:N� �11 ��O�^FU2N��T�^�vvQ�N�`b_0 16.3 �[�T�^�e�NFU�R�R��O�^FUD�f�eW[�T���{��I{�~�_OP�y� �\�NfNb�b__��on�~�_OP�y1u�xFU\�~�Onc�xFU�e�NƖSO�Q�[v^1u�xFU\�~N�[~{W[ ���Bl�O�^FU(Wĉ�[�v�eP��Q�(Wċ�[�~_gMR �\O�Q�_���v�on0�fb�e�ck0�O�^FU�v�on0�fb�e�ck�^S_Ǒ(ufNb�b__ �1u�O�^FU�l�[�Nh��NbvQ�cCg�Nt�N~{W[�{��c�N~{W[�N���N���Nv^N�T�^�e�N~{W[�NN� � �v^ N�_���Q�T�^�e�N�v��Vb�9e�S�T�^�e�N�v�[(�'`�Q�[0�O�^FU�b NۏL��on0�f0e�ck�v �b� N��(Wĉ�[�e��Q\O�QfNb��on0�f0e�ck�v ��xFU\�~\�b�~vQ�T�^0 *�c�S�~�_OP�y g)R�NǑ-�b�R � N�^�V�~�_OP�y ��^bk0 16.4 N�O�^FUR+RۏL��z�N'`�xFU� 16.4.1 �xFU\�~�S�N9hnc�xFU�e�N�T�xFU�`�Q�[(�'`�S�RǑ-��Bl-N�v�b/g0 g�R��Bl�N�ST TI�Hhag>k �FO N�_�S�R�xFU�e�N-N�vvQ�N�Q�[0�[(�'`�S�R�v�Q�[ �{��~Ǒ-��N�Nh�nx��0 �[�xFU�e�N\O�Q�v�[(�'`�S�R/f�xFU�e�N�v gHe�~b�R ��xFU\�~�^S_�S�e�NfNb�b__ T�e��w@b g�S�R�xFU�v�O�^FU0 �O�^FU�^S_ cgq�xFU�e�N�v�S�R�`�Q�T�xFU\�~�v��Bl͑�e�c�N�T�^�e�N �v^1uvQ�l�[�Nh��Nb��cCg�Nt�N~{W[b��R�vlQ�z01u�cCg�Nh�~{W[�v ��^S_D��l�[�Nh��N�cCgfN0�O�^FU:N�6q�N�v ��^S_1u,g�N~{W[v^D����N��f0 16.4.2 �xFU�e�N��Y��~RfǑ-�h�v�v�b/g0 g�R��Bl�v ��xFU�~_gT ��xFU\�~�^S_��Bl@b g�[(� N�T�^�v�O�^FU(Wĉ�[�e��Q�c�NgT�b�N0 �xFU�e�N N����~RfǑ-�h�v�v�b/g0 g�R��Bl �{��~�xFU1u�O�^FUg�~�����eHhb㉳Q�eHh�v ��xFU�~_gT ��xFU\�~�^S_nx�[�n��ag�N�v�O�^FU�v�����eHhb�㉳Q�eHh �v^��BlvQ(Wĉ�[�e��Q�c�NgT�b�N0gT�b�N/f�O�^FU�T�^�e�N�v gHe�~b�R0 16.5 ͑'YOP�y�T�OYu/fc�[(� Nq_�TT T�v�O'���V0(�ϑ�T'`�� �b��[(� NP�6R�NT T-NǑ-��N�vCg)Rb�O�^FU�vIN�R0�T�^�e�N g NR�`b_KNN�v^\�N͑'YOP�y�T�OYu �\\O�^bkYt� �1 ��T�^�e�N N�[te0�eHeb N&{T�xFU�e�N�vĉ�[� �2 ��T�^�e�N*g c�xFU�e�N�vĉ�[ gHe~{r�T/b�R�vlQ�z� �3 ��T�^�e�N}�f�vy��v�[bgP���Ǐ�xFU�e�Nĉ�[�vgP�� �4 ��T�^�e�Nf>f N&{T�xFU�e�Nĉ�[�v�b/gĉeۏeQ-N�V�X�QN�N�sQ�XY�v�N�T ��v ��[L��[8h�{t �vĉ�[ ��xFU�e�N-N�Q*gfnxhfǑ-�ۏ�S�N�T�v �GW:NǑ-�,g�V�N�T ��O�^FU�_{��T�^,g�V�N�T ��T�^ۏ�S�N�T�v:N�eHe�T�^0 (W-N�V�X�Qu�Nb�~ň�vY�V�TLr�N�T{�hf勧N�T(W-N�V�V�Q6R ��SFU T�y0&TR � cۏ�S�N�T�[�_0 18. ?e�^Ǒ-�:_6RǑ-������N�T�vĉ�[ 18.1 cgq"�?e�0�SU\9ei��YT�Tg�e�S^gbL��v 0�����N�T?e�^Ǒ-��T�vnUS 0�vĉ�[ � 0 g�R�Bl�S���R g�R��Bl 0-N�Qf:yS+T:_6RǑ-������N�T�v ��T�^�N�_{��c�O������fN �&TR�T�^�eHe0 18.2 0 g�R�Bl�S���R g�R��Bl 0-NS+T���{:g��Y�v ��O�^FU�_{��T�^��ňckHr�d\O�|�~o��N�v���{:g�N�T��_{�4� g�d\O�|�~ckHr�N�T�[��h~{ � �&TR�T�^�eHe0 19.�O(u��U_�g� 9hnc 0"�?e�sQ�N(W?e�^Ǒ-�;m�R-N�g��SO(u�O(u��U_ gsQ��v��w 0"��^020160125�S�vĉ�[ �T�T�^�N�^(W,gy��v�z�N'`�xFUlQJT�S^KN�ew�0R�T�^*bbk�e�g� ��Ǐ �O(u-N�V Q�z�www.creditchina.gov.cn �0-N�V?e�^Ǒ-�Q�www.ccgp.gov.cn �I{ nS��g�;NSO�O(u��U_ �v^\�O(u��U_�Oo`�g⋰�U_\O:N�T�^�e�N�v�~b�R0�[ReQ1Y�O��gbL��N0͑'Yz6eݏ�lHh�NS_�N�N TUS0?e�^Ǒ-�%N͑ݏ�l1Y�OL�:N��U_ TUS�SvQ�N N&{T 0-NNS�NlqQ�T�V?e�^Ǒ-��l�[�eag�O 0,{17agĉ�[ag�N�v�O�^FU ��^S_�b�~vQ�SN?e�^Ǒ-�;m�R0 20. ~{��T T 20.1 �bh�N\(W�T�^ gHegg�nKNMRTb�N�O�^FU�S�Q 0b�N��wfN 00b�N��wfN/fT T�v�~b�R ��[Ǒ-��N�Tb�N�O�^FUGWwQ g�l�_�~_g�R0 20.2 b�N��wfN�S�QT �Ǒ-��N9e�Sb�N�~�g�v �b�b�N�O�^FU>e_b�Ny��v�v ��^S_�O�lb�b�l�_#��N0 20.3 b�N�O�^FU�^ cb�N��wfNĉ�[�v�e�NǑ-��N~{��T T0�Y�gb�N�O�^FU*g(Wĉ�[�v�e��Q~{rT T �Ɖ:NꁨR>e_b�ND�e_b�ND�kI{ �v^N�[�NUO�]�~lQ^Ǐ�v�Q�[bNKN�Q�[�v T�vD��e�e{��Qb�b�O�[#��N0 22.(��u�T�bɋ 22.1 �O�^FU��:NǑ-��e�N0Ǒ-�Ǐ z0-Nhb�b�N�~�gO��]�vCg�v�S0R_c�[�v ��S�N(W�wS�b��^�wvQCg�v�S0R_c�[KN�ew�7*N�]\O�e�Q ��NfNb�b__T�Nt:g�g�c�Q(��u0 22.2 �O�^FU(W�l�[(��ug�QN!k'`�c�Q���[ TNǑ-� z�^�s���v(��u0 22.3 (WD�k�vMR�c N ��S�c�S&{TD�k 1.�[IN�d�^��S g�~�[ �(W,gT T NR/g� c�Y N�[INۏL��ʑ� �1 � T T c�O��S�e~{r�v0(WT T-N}�f�vT TT�e@b��b�vOS�� �S�b�gbT T�v@b gD��N0D�U_�TvQ�N�e�N0 �2 � D��N0D�U_ cN,gT T�v���z0e\L� gsQ�v ��~�O��S�e���S�v ��[,gT T�~�[�Q�[ۏL��~S0e�EQ0�O9e0�S�fI{�v�e�ND��e0 �3 � T T�Nk�N�(u�N�hh�S2020t^�QQglQ��^��y��v�R�[����0 3.T T�Q�[�����xFU�e�N g�R�Bl�Tċ�[�R�l �S�O�e�v�T�^�e�N0*g=\�N�[(W ?e�^Ǒ-�T TfN-N �~�[0 4.T T�Nk�e_�Sag�N�(W ?e�^Ǒ-�T TfN -N�~�[0 5.�wƋ�NCg�S gsQĉ�[��O�e�^�O����e(WO(u,gT Ty� N�v g�RbvQ�NUON�R�eMQ�S,{ N�e�c�Q�O�rvQ�wƋ�NCg0FUhCgb�]N����Cg�vw�ɋ0�Y�g�Sudk{|� ��O�e�^�#��N�mv^b�bNR9�(u�T#��N0 6.�O�[ag>k 6.1 �NUON�e�[vQ���w�v,gT T�m�S�v@b g gb_0�eb_�v�Oo`�SD��e�S�bFO NP��N�O��S�e�v�_egfNb��eW[�e�N05uP[���NI{ �-N�SN�e�vFUN�y�[b�V�[�y�[� g�O�[IN�R0 6.2 d�^��l�_0�lĉ�S gĉ�[b�_0R,gT TKN�SN�e�vfNb����S ��NUON�e N�_T,{ N�e�l2�MR>kĉ�[�vFUN�y�[b�V�[�y�[0�O�[gP���NUON�e���w�FUN�y�[b�V�[�y�[KN�ew��,gagĉ�[�v�y�[b:NlQO�Oo`KN�ebk0 7.T T�v�ʑ 7.1 �NUON�e�[,gT T�SvQD��N�v�ʑGW�^u��_ڋ�[�O(u�SR ��Ogq,gT T~{���e gHe�v-NNS�NlqQ�T�V�v�l�_0�lĉ�N�S�N�N�8^�vt�ۏL�0 7.2 �[,gT T�v�NUO�ʑGW�^�NfNb�ZP�Q0 8.4O�� g�R 8.1 �O�e�^�c�O�N�N g�R�N�S���R g�R�vvQ�[@b g4O�� g�R �S�b�O�e{�T��e�c�O�v g�RPg�e0�m��T0�~�bcWS0 g�RKb�Q0Y�N0�]wQI{���R'�ir0 8.2 4O�� g�R�v9�(u�^S+T(WT T;`�N-N � NUS�rۏL�/e�N0 9.��6e 9.1 �O�e�c�N�v g�R1u��e�#��h����6e �b1u��eX��� gsQ���[ g�R�v�T�y0(�ϑ0peϑ0Y‰I{ۏL��h�� �v^�QwQ�h����fN0�h��9�(u1u�O��S�eOSFUnx�[0��e�[ g�R�v�Q�[�Y g_�� ��^�NN)Y�Q cgqT Tĉ�[�v�e_�c�Q0��6e�ǏT ���eN�O�eqQ T(W 0�Vs^^^�~?e�^Ǒ-�y��v��6efN 0 N~{W[�T�R�vUSMOlQ�z �\O:N��6eTk�v�Onc0 9.2 ��6eǏ z-N ��Y�g�O��S�e�[T Th�v g�R(�ϑ�Su�N�� ��^S_X��� gsQ���[ g�N���v g�R(�ϑۏL�t��[ ��h��9�(u1u#��N�eb�b0 9.3 cgqĉ�[�_{�1u�V�[ gsQ��b�:g�g�h��Tkĉ�[�v�NUON�ybY�y�e_㉳Q"}T��N�[v^�_�_��e Ta ���e gCg�N�^�N>kb�N�O�e�c�N�ve\�~�O��ё-Ncb�V"}T�ё�� �v^�b g�[T�P N���RۏNek"}T��vCg)R0 11.e\�~�^� 11.1 �O�e�^ cgqT Tĉ�[�v�e�00W�p�c�O g�R���e�^ cgqT Tĉ�[�v�e�00W�p�c6e g�R�T�c�S g�R0 11.2 �Y�g�O�e�eckS_t1u�b�^ g�R �\�S0R�N N6R����l6ee\�~�O��ё0�R6e�gT�P�T�bݏ�~�~bkT T��Y�g��e�eckS_t1u�b�^�c6e g�R�T�c�S g�R ��^b�b�v�^�vݏ�~#��N0 11.3 (We\L�T TǏ z-N ��Y�g�O�eG�0R�S���Y�xvQ c�e�c�O g�R�v�`�Q �b���eG�0R�S���Y�xvQ c�e�c6e g�R�T�c�S g�R�v�`�Q � �^�S�e�NfNb�b__\�b�^�v�N�[ �gP��Tt1u��w�[�e0��e�b�O�e �(W6e0R�O�e�b��e ���wT ��^=\�_�[�`�QۏL�ċ0O �v^nx�[/f&T�Ǐ�O9eT T �L��`�^� g�RgP� �b��~bkT T0 12.�gT�P 12.1 d�,gT Tag>k,{14agĉ�[�v�`b_Y ��Y�g�O�e�l g cgqT Tĉ�[�v�e��c�O g�R ��O�e�^T��e/e�N�gT�P9�0�gT�P9��khT c g�R9�(u�v~vRKNN��6e ��v��c�O g�R:Nbk0NhT cN)Y���{ � N��N)Y cNhT���{0�gT�P9��vgؚP��� N��ǏT T�N�v~vRKN�N�5% �0 12.2 �gT�P9��S�N�^�N>k�T/be\�~�O��ё-Ncbd�0 12.3 6e�S�gT�P9� Nq_�T��eǑ�ST Tĉ�[�vvQ�Ne�Qe�c�e�vCg)R0 12.4 (W6e�S�gT�P9�g� ���e gCg�Q�[/f&T�~bkT T0 12.5 �Y�g��eݏ�~ ��^b�b�v�^�vݏ�~#��N0 13�e\�~�O��ё�(W?e�^Ǒ-�T TfN-N�~�[0 14. N�S�b�R 14.1 �Y�g�O�e�T��e�V N�S�b�R�[�T T�[�e�^�b N��e\L�T TIN�R � N�^�b�b�gT�Pb N��e\L�T TIN�R�v#��N0FO�V�O�eb��eHQ�^�b N��e\L�T T �TG� N�S�b�R�v�`b_d�Y0 14.2 ,gag@b��v N�S�b�R �|c���N�S�e�e�l�c6R � N�S�����v�N�N �FO NS�b�S�e�vݏ�~b�u�_0ُ�N�N�NS�bFO NP��N�b�N0%N͑kp~p0*m4l0�SΘ00W��N�SvQ�[�S�eFU�[�v�N�N0 14.3 (W N�S�b�R�N�N�SuT �S_�N�e�^=\�_�NfNb�b__\ N�S�b�R�v�`�Q�T�S�V��w�[�e0�S�e�^=\�[E��S���~�~e\L�T TIN�R �v^�y�g�[BlǑ�STt�v�eHhe\L� N�S N�S�b�Rq_�T�vvQ�N�Ny�0�S�e�^�Ǐ�S}YOSFU(WTt�v�e��Q��bۏNeke\L�T T�vOS��0 15.z9� 15.1 9hnc�sL��l�_ĉ�[�[��e�_6e�vN,gT T gsQ�vNRz9�GW1u��e��b0 15.2 9hnc�sL��l�_ĉ�[�[�O�e�_6e�vN,gT T gsQ�vNRz9�GW1u�O�e��b0 15.3 (W-N�V�XY�Su�vNgbL�,gT T gsQ�vNRz9�GW1u�O�e��b0 16.�N��㉳Q�e_ 16.1 �O��S�e�^�Ǐ�S}YOSFU �㉳Q(WgbL�,gT TǏ z-N@b�Su�vbN,gT T gsQ�v�N��0�Y�g N��OSFU㉳Q ��S�NT�V�[ gsQ��3u����0�Y�g�� Nb ��S�e�S�N�~�[�N NN�y�e_㉳Q�N��� ,{N�y�e_��S�e��b�N��OS�� �T�~�[�v�N��:g�g3u���N��� ,{�N�y�e_�T g�{��Cg�v�Nl�lb��cw�ɋ��0 16.2 �VT T�Re\L�_�S�N���ɋ�� ��v �(W�N���ɋ�� �g� �d�ck(WۏL��N���ɋ�� ��v�RY �,gT T�vvQ�[�R�^�~�~gbL�0 17.ݏ�~�~bkT T 17.1 (W��e�V�O�eݏ�~ � cT T�~�[Ǒ�S�v�NUOe�Qe�c�e N�Sq_�T�v�`�Q N ���e�S(W NR�`�Q NT�O�e�S�QfNb���w ��c�Q�~bk�RbhQ�T T0 �1 ��Y�g�O�e*g��(WT Tĉ�[�vP�gb��e Ta�^��vP�g�Q�c�O�RbhQ� g�R�T g�R0 �2 ��Y�g�O�e*g��e\L�T Tĉ�[�vvQ�[�NUOIN�R0 �3 ��Y�g�O�e(W,gT T���z�Te\L�Ǐ z-NǑ�S�N�NUO NckS_�z�NL�:N �qS�[0R�V�[)R�v0>yOlQqQ)R�v�T��e�vT�lCg�v0 17.2 �Y�g��e9hnc N�,{17.1>k�vĉ�[ ��~bk�NhQ�b�RT T ���e�S�N�OvQ��:N�S_�vag�N�T�e�l-�pNN*g�N g�R{|k�(W?e�^Ǒ-�T TfN-N�~�[0 21.�(u�l�_�,gT T�SD��N�v���z0He�R0�ʑ0e\L�0�N���v㉳QI{�(u,gT T~{���e gHe�v-NNS�NlqQ�T�V�l�_0�lĉ�v gsQĉ�[0 22.;N�[��N��ϑUSMO 22.1 T T�^(u-N�efN�Q0�O��S�e@b geg�_�O�Q ��N�ST T gsQ�v�e�NGW�^�N-N�efN�Q0 22.2 d�T T�S gĉ�[Y ���ϑUSMOGWO(u-NNS�NlqQ�T�V�l�[��ϑUSMO0 23.?e�^Ǒ-��l�[?e�^Ǒ-�T T�S�f0�~bk�vĉ�[� ?e�^Ǒ-�T T�v�S�eS_�N�N�c�O��S�e � N�_�d��S�f0-Nbkb��~bkT T0?e�^Ǒ-�T T�~�~e\L�\_c�[�V�[)R�v�T>yOlQqQ)R�v�v ��S�eS_�N�N�^S_�S�f0-Nbkb��~bkT T0 gǏ��vN�e�^S_b�bT�P#��N ��S�e�� gǏ��v �T�b�b�v�^�v#��N0 ,{ N�z ?e�^Ǒ-�T TfNy�Qg�4l�l3.2-N�O0.911�s�[eh�Ng�[ehQg4l�l10-N�O0.912ZZ�^N�~� N�~4l�l1.5'Y�O0.913ZZ�^�N�~�mQ�~4l�l1'Y�O0.914ZZ�^N�~�N�~4l�l1'Y�O0.915�^s^W�S�kQ̑�^Qg��lR�5-N�O0.916 ��[�^W�S��\�\Qg��lR�1.5-N�O0.917kQ�[P[Qg��Q:g�S�lR�2.4'Y�O0.918ံ[Qgo\�Q�4l�l3.7�e�^0-N�O0.919ёq\aN��\Qg�4l�l2.4�e�^0.920�[:_W�S�4l�l1.8�e�^0.921 .02:DHJXnpr��ϼ���|�jYE3"hdRh� U5�CJKHPJaJo(&hdRh� U5�CJKHOJQJ^Jo( h�{�h�{�CJKHOJPJQJ#hdRh� UCJKHOJPJQJo(hdRh� U5�CJTPJaJThdRh� U5�CJTPJaJTo(hdRh� U@� KHPJRH#$hdRh� U@� CJ,KHPJRH#aJ,$hdRh� UCJ$KHOJPJQJaJ$#h��h��CJ$OJPJQJaJ$o(h��CJ$OJPJQJaJ$o(h{�CJ$OJPJQJaJ$o( 02468:Jprtvxz|~���������������������� $dha$gd� U$dh��G$H$XDda$gd� U $d|�a$gd� U$��G$H$XDda$gd� U$d ���G$H$XDda$gd� U$a$gd� Urt~���������������� ���ܿ���������{�mR58hF�5�B*CJ$OJPJQJ\�^JaJ$mHo(phsH5h� U5�B*CJ$OJPJQJ\�^JaJ$mHphsHhdRh� UCJPJaJo(h{�CJPJaJo(hdRh{�CJPJaJhdRh� UCJPJaJhdRh� UCJKHPJaJhdRh� UCJKHPJaJo(hdRh� UCJ PJaJ hdRh� U5�CJ KHPJaJ "hdRh� U5�CJ KHPJaJ o("hdRh� U5�CJ(KHPJaJ o(���� * � � � , � > r � � X Z l ������������������� ����7$8$H$`�� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`�� $dh7$8$H$a$$dh7$8$H$a$gd� U �`WD `�`gd� U �rWD&`�rgd� U$a$gd� U  ( * , 8 � � � �ʱ�|cH0c'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH.hF�5�B*CJOJPJQJaJmHphsH8hF�5�B*CJOJPJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�5�B*CJOJPJQJ\�aJmHphsH4hF�5�B*CJOJPJQJ\�aJmHo(phsH4hF�5�B*CJ$OJPJQJ\�aJ$mHo(phsH � � � � � � � � * , 2 4 : < > �ζ���s[sG��.�s1hF�5�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.h�{�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1h�{�5�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH"hF�5�B*CJOJQJaJph.hF�5�B*CJOJQJ^JaJmHphsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH> V � � � � � � � �   " �κ��q�W=W'��q+hF�B*CJKHOJQJaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(ph�sH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH5hF�5�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH&hF�5�B*CJKHOJQJaJph2hF�5�B*CJKHOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1h�{�>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH" $ < > D F L N r x z ~ � � � �Ҽ����vdKd9)hZ:�h�{�CJOJQJaJo("hF�B*CJOJQJaJo(ph1h�{�5�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH"hF�5�B*CJOJQJaJph-hF�5�B*CJOJQJaJmHo(phsH)hF�5�B*CJKHOJQJaJo(ph2hF�5�B*CJKHOJQJ^JaJmHphsH+hF�B*CJKHOJQJaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH&hF�5�B*CJKHOJQJaJph� � � � � � � � � V X Z \ ` j ��ͷ��oU=�'o�o*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH+hF�B*CJKHOJQJaJmHphsH)hF�B*CJOJQJ\�^JaJo(phhZ:�h�{�CJOJQJaJo(h�{�CJOJQJaJo(j l n t � � � � � � � � � H N � � � � � �кРЌЌР�tРР�^E1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(ph�sH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsHl � � � � � � � 2 �����QQQQK��7$8$EƀJ��FH$`�� ��7$8$H$`��M��7$8$EƀJ��FH$WD,`�� ��7$8$H$`�� 2 @ � � �2LNd"��� Z�LHJZz���������������������� ����7$8$H$`�� ����7$8$H$`�� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$WD,`��� � � z��JLNPTbd��嵟����u_F.F_.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH*h`B*CJOJQJaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJaJmHo(phsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsHdfj "$*�������� 0��������䲙��kS=S+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJKHOJQJ\�aJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ\�^JaJmHphsH5hF�B*CJKHOJQJ\�^JaJmHo(phsH04VZ\b���������4JLN�ккЦкЎx�b�H�H2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(ph�sH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHph�sH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(ph�sH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.h`B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHNTFHJLPXZ�ͷ����oWAW-'h_�hF�CJOJQJ\�aJmHsH+h_�hF�CJOJQJ\�^JaJmHsH.h_�hF�CJOJQJ\�^JaJmHo(sH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH/hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJKHOJQJaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH/hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHphsH Z\`fjlvxz|�TVX\�����������髓}�i�}�Q;Q;Qi+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH$h��hF�CJOJQJaJmHsH+h_�hJ^�CJOJQJ^JaJmHo(sH(h_�hF�CJOJQJ^JaJmHsH+h_�hF�CJOJQJ^JaJmHo(sHzV������P�f���2^��<z����������������������������WD�`����`���Z`�Z��`�� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`����� ���� &0�ѹ�꣋s�X�X�?�1hF�5�B*CJOJQJ^JaJmHo(ph�sH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(ph�sH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(ph�sH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH02:<>@D������е����qX?$4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(ph�sH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1h`B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hN B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.h�\�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4hHG�hHG�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hHG�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH �x�������NPX����� RTdfn����򴛅mY�mY�m�mY�m�mYA.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHph�sH+hF�5�CJOJQJ\�^JaJmHo(sH%hF�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hF�CJOJQJ\�^JaJmHo(sHhF�CJOJQJaJo(n��������02\^��� 8:<Bxz���к�����n^n^n^nL^nLn^nL^n�#hF�B*CJOJQJ^JaJphhF�B*CJOJQJaJph"hF�B*CJOJQJaJo(phhF�B*CJOJQJaJph�"hF�B*CJOJQJaJo(ph�.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH���������"28��  @ B D F H L ^ d f � �Ϲ������w����_�_�w����w����ϋ��.h_`3B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH �� B D ^ �!�!�!�!�"J#X#<$�$�$�$�$�%�%r&�&���������������������� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$WD�`�� ��7$8$H$`�� $��7$8$H$`��a$ $��7$8$H$`��a$� � � !!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!����渢���v_G.G._1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH-hF�B*CJOJQJ\�aJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH�!�!""�"�"�"�"�"0#2#6#8#:#<#@#B#H#J#L#N#R#V#X#Z#\#`#�#$,$0$���ѻ���ѫѫѫѫїff�����N�N.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsHhF�B*CJOJQJaJph*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH0$2$8$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$��跟���m�U�A+��*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1h�#_B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.h�#_B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH�$�$�$�$�$�$%% %0%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%&&2&�Ϲ����s�Ϲ����s�YC����+hF�B*CJKHOJQJaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH.h�[kB*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH2&4&8&:&p&r&t&v&x&z&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& '"'$'&'T'V'�'�'����í׭ה~׭��׭��׭��eMe~��.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHhF�B*CJOJQJaJph�&�&�&"'V'~'�'�'|(~(�(p*"+,,�, -�-�-.p.�.2/f/�/��������������������������`��$��7$8$H$WD�`��a$��1$`�� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`���'�'�'�'�'�'z(|(~(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�()6)�ؿؿ��}ؿؿ}ؿؿe�e���S�#hF�B*CJKHOJQJ^Jph333.h�[kB*CJOJQJ^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsHhF�B*CJOJQJ\�ph6)8)@)H)`)x)|)�)�)�)p*x*|*�*�*+�ʯ啊o���T=(=()h�F1hF�B*CJKHOJQJaJph,h�F1hF�B*CJKHOJQJaJo(ph4h�F1h�[kB*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h�F1h�E0B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHh�F1hF�CJaJ3h�F1hF�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH4h�F1h�;TB*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h�F1h�V�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h�F1hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+++"+t+|+�+�+,,, ,",&,F,�,��鿪����}bFbF+4h�F1hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH7h�F1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH4h�F1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH/h�F1hF�B*CJOJQJ\�^JaJo(ph(h�F1h7k B*CJOJQJaJo(ph(h�F1h�E�B*CJOJQJaJo(ph(h�F1hF�B*CJOJQJaJo(ph)h�F1hF�B*CJKHOJQJaJph,h�F1hF�B*CJKHOJQJaJo(ph�,�,�,�,�,-- -- -�-�-�-�-�-�-�-...&.*.n.p.�.�.�.�.�./�ʳʡʳʡʈʡʈʡʈʡʈʡ�pZp*hF�B*CJOJQJaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH0h�F1hF�B*CJOJQJaJmHo(phsH#h�F1hF�CJOJQJ^JaJo(-h�F1hF�B*CJOJQJaJmHphsH4h�F1hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h�F1h�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH/ /2/d/f/�/�/ 0 0.00020406080:0d0�0$1z2�2l3n3�����أأ�r�r�r�r�Y�E'hF�B*CJOJQJaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJaJmHo(phsHhF�CJOJQJaJmHsHhF�CJOJQJ^JaJo(.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHhF�CJOJQJ^JaJo(�/ 0001n3�3�3�3|4�4�5B6*7�78H8�8�8 909^9�9��������������������� ����7$8$H$`�� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`����`��n3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�5�5�5�5�5�5�5>6(7*7,7.7072747�7�7�7�7 8888.8��©©©�©©©}�©©�}�g©©©�}g}�}g}+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsHhF�B*CJOJQJo(ph'.888:8D8F8H8J8L8�8�8�8�8�8�8�8�89 9 99�9�9�9�9�9Z:\:^:`:b:d:f:�:��涢���������������������t[t[t[1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH �9�9\:�::;�;�;�;�<,=�=�=>>><>\?���������������� �[��7$8$H$`�� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`��O ����7$8$Eƀ�*�FH$`���:�:�:�:�:�:�:�:8;:;<;>;@;�;�;�;�; <<<(<�ҹҹҹ��ҹҹ}kWEWEW#hF�B*CJKHOJQJaJph&hF�B*CJKHOJQJaJo(ph"hF�B*CJOJQJaJo(phhF�B*CJOJQJo(ph'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH(<<<B<H<V<X<�<�<�<�<�<�<�<===*=,=<=V=X=b=f=x=|=�=�=�=�=>> >$>:><>�������������������������ֲ֙����k*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJaJo(ph#hF�B*CJKHOJQJaJph&hF�B*CJKHOJQJaJo(ph*hF�B*CJKHOJQJ^JaJo(ph"<>r>t>�>�>Z?\?�?�?�?�?�?�?�?�?<@R@X@�����ī�}�}b�O�8�-hF�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH%hF�5�B*CJOJQJ\�aJph4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsHhF�B*CJOJQJaJph'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH\?�?�?�?�@8A:ANAdCfCxCDjD�E�E�EFrF�FHH������������������� ��7$8$H$`�� ����7$8$H$`�� �����7$8$H$`�� ��7$8$H$`����d��`�� ��7$8$H$`����`�� �0 ��7$8$H$`��X@\@z@�@�@�@�@�@�@A&A:ALANA�BC�ͼͦ�u�u^uK:K("hF�B*CJOJQJaJo(ph!hF�CJOJ\�^JaJmHsH$hF�CJOJ\�^JaJmHo(sH,hF�5�B*CJOJ\�^JmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH!hF�CJOJ^JaJmHo(sH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h�{~h�{~B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHC4CbCdClCnCxC~C�C�C�CD DnDrD�D�D�D�D�D\EfElEpE�E�E�E�E��ʹ���n�V�n�n�����������n�.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(ph�sH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH!hF�CJOJ\�^JaJmHsH"hF�B*CJOJQJaJo(phhF�CJOJ^JmHo(sH�E�E�E�E�E�EFFF&FpFrFvFzF|F�պ������nX@*@+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJKHOJQJaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJKHOJQJ\�aJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ\�^JaJmHphsH5hF�B*CJKHOJQJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH|F�F�F�F�F�FZG`GrGtG�G�G\HfHxH�H�H�H�H�мЦЎЦЦ�{kXDX0'h�F1h�&�CJKHOJQJ^JaJo('h�F1hF�CJKHOJQJ^JaJo($h�F1hF�CJKHOJQJ^JaJhF�CJKHOJQJ^JaJ%hF�B*CJOJQJ\�aJo(ph.h�&�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hUMBB*CJOJQJ^JaJmHo(phsHHHJH\HIFI�IJJ J2J4JrJ�J^K�KBLlL�L�LMNM�M�MPN�N��������������������������`����`�� $d��7$8$H$a$ ��d��7$8$H$`�� ��7$8$H$`���H�HI IDIPI�I�I�I�I�I�I�I JJJJJJ J����ٯ������y`I-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH0hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHo(phsHhF�CJKHOJQJ^JaJ#h�F1hF�CJOJQJ^JaJo('h�F1h��CJKHOJQJ^JaJo('h�F1hF�B*CJQJ\�aJo(ph+h�F1hF�B*CJOJQJ\�aJo(ph'h�F1hF�CJKHOJQJ^JaJo($h�F1hF�CJKHOJQJ^JaJ J&J(J0J2J4J6J>JpJrJtJvJxJ��㯙�eM6M M+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�5�B*CJ OJPJQJ\�aJ mHphsH5hF�5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHphsH8hF�5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHo(phsH xJzJ~J�J�J�J�J�J�J�J�J�J\K^K`KbKdKfKnKpK�K�K�K�K�K�K�K�K@LBLHLJLNLPLjLlLrLtLxLzL�L�L�L�L�L�L�L�L�L�LMMMMMM M"MLMNMPMRMVMXM`MbMfM�����׭������׭������׭������������������������������������׭�����+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHhF�B*CJOJQJaJphBfM�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�MNNNN4N6NFNHNNNPNRN�N�N�˷���g˷���W�W�W�W�@���-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsHhF�B*CJOJQJaJph7h��h��>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH7h4�h4�>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH�N�N�N�N�N�N�N�N`ObOdOnOpOvOPPP�P�P�P�P�P�PpQrQvQ�Q�Q�Q�Q8R:RtRvR~R�R��������x���b�xb�x���b�xb�x���x�x��+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHhF�B*CJOJQJaJph#�NbOpOP�P�PrQ�Q�Q:RvR�R�SBT�T UVU�UV�V�W�W.X�X�YZ[J[�����������������������������@&`����`����`���R�R�R�R�S�S�S�SDTHT�T�TUU U UUUTU��涢�����w\E/�/�+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsHTUVUZU^U�U�UVV�V�V�V�V�W�W�W�W�W�W,X.X2X8X�X�X�X�XPYRY�Y�Y ZZZZ$Z&Z(Z,Z[ [[[[[[�ӽ����ӽӽ�뢋ӽ��ӽ��ӽӽ�뢋ӽӢr�ӽ��ӽ1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH,[2[4[H[J[L[N[R[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[&\(\6\8\:\<\B\�\�\�\�\�\]]]]�]�]�]�]�]�^�^��������������辣�����������|�|�����hF�B*CJOJQJaJph-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH*J[�[�[�[(\8\�\�]�^�^�^@_�_�_N`�`�`2aFa�a0bfb�b�c(d�d���������������������������@&`��@&��WD�`����@&`����`����`���^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^>_@_B_D_J_�_�_�_�_�_�_�_L`N`�`�`�`�`�`�˴����r����r����r˴_M_���r�r�"hF�CJOJQJ^JaJmHsH%hF�CJOJQJ^JaJmHo(sH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH�`�`0a2aDaFaLaPaVa�a�a�a�a�a.b0b6b8b:bdbfblbnbpb�b�b�b�b�b�b�b�bcc�c�c�cd&d(di@iNihi��ƶ���t[@%5h�Rh5�B*CJ$OJPJQJ^JaJ$mHo(phsH5h��5�B*CJ$OJPJQJ^JaJ$mHo(phsH1hF�5�B*CJ$OJPJQJ\�aJ$mHphsH0hF�5�B*CJ$OJPJQJ\�^JaJ$o(phhF�CJOJQJaJh�m�hF�CJOJQJaJh�m�hF�CJOJQJo(h�m�hF�CJOJQJaJo(h�m�h�CJOJQJaJo((h�m�hF�B*CJOJQJaJo(ph�(h�m�hG{WB*CJOJQJaJo(ph� 8i:ii@ixi�i�i�|||sgW$ & Fdh7$8$H$a$ $dh7$8$H$a$ $7$8$H$a$ $dH�7$8$H$a$vkd$$If4�  ���0����$�Y ��  �0� � � � ����������������4�4� la�f4hixi�i�i�i�i�i�i�i�Ʃ�uY=$1hF�5�B*CJ OJPJQJ\�aJ mHphsH7hj�h�{�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH7hj�hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH4hF�5�B*CJ OJPJQJ\�aJ mHo(phsH8hF�5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHo(phsH8hF�5�B*CJOJPJQJ\�^JaJmHo(phsH8hF�5�B*CJ$OJPJQJ\�^JaJ$mHo(phsH�i�i�j�jkHk�klm8m�mnDnnn oo o����������������$d=$1$Ifa$gdj� �0 ��`��gdj���`��gdj���`��gdj� ����`��gdj� ��7$8$H$`��gdj��7��dh7$8$H$VDWDX^�7`���i�i�i�ij�j�j�j�j�j�j�jkkk k����嵝���iS�i84hj�hj�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH1hj�hj�B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hj�hj�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH.hj�hj�CJOJQJ\�^JaJmHo(sH7hj�hj�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH'hj�hj�CJOJQJaJmHo(sH4hj�hj�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH kkFkHkLkPkll>m�m�m�mnnBnDnlnrntn�n�n o oo o"o*o�˴��˴��ˀˀˀˀˀˀ�paDp9hj�hj�B*CJKHOJQJ^J_HaJmHphsHhj�hj�CJOJQJaJhj�hj�CJOJQJaJo(1hj�hj�B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hj�hj�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH-hj�hj�B*CJOJQJaJmHphsH4hj�hj�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hj�hj�B*CJOJQJ^JaJmHphsH o"o,odo�o~occ dp�$Ifgdj�$dp�$Ifa$gdj��kd�$$IfT�l��a�0��n�!���h t��0�������B"6�������������4�4� la�yt4A�T*o,o6opNpRpVpq qqq0qpNp qqvq�q�ssfffZ $$Ifa$gdj� ����`��gdj� �0 ��`��gdj�kd@$$IfT�l��0��n�!��h t��0�������B"6�������������4�4� la�yt4A�T�q�q�q�q�q�q�q�q������� $$Ifa$gdj�hkd�$$If�l����$�n$ t��0�6���������4�4� la��yt4A�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�qrr r rrrr r$r&r(r*r.r0r6r8rrLrNrRrTrZr\r`rbrhrjrnrprxrzr~r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�rsss ss"s$s(s*s0s������������������������������������������������������������������������������������+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsHT�q�q�q�q�q8,,, $$Ifa$gdj��kdt$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�q�qr rr���,�kdo$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj�rr r&r*r0r8r������ $$Ifa$gdj�8r:r>rNrTr8,,, $$Ifa$gdj��kdj$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4ATr\rbrjrlr���,�kde$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj�lrprzr�r�r�r�r������ $$Ifa$gdj��r�r�r�r�r8,,, $$Ifa$gdj��kd`$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�r�r�r�r�r���,�kd[$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj��r�r�r�r�rss������ $$Ifa$gdj�s ss$s*s8,,, $$Ifa$gdj��kdV $$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A*s2s8s@sBs���,�kdQ $$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj�0s2s6s8s>s@sDsFsTsVsZs\sbsdshsjspsrsvsxs�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�stt t ttt$t&t*t,t2t4t8t:t@tBtHtJtZt\t`tbtdtftjtltrtttzt|t�t�t�t�t�t������������������������������������������������������������������������������������+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsHTBsFsVs\sdsjsrs������ $$Ifa$gdj�rstsxs�s�s8,,, $$Ifa$gdj��kdL $$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�s�s�s�s�s���,�kdG $$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj��s�s�s�s�s�s�s������ $$Ifa$gdj��s�s�s�s�s8,,, $$Ifa$gdj��kdB $$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�s�st tt���,�kd=$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj�tt&t,t4t:tBt������ $$Ifa$gdj�BtDtJt\tbt8,,, $$Ifa$gdj��kd8$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4Abtftltttvt���,�kd3$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj�vt|t�t�t�t�t�t������ $$Ifa$gdj��t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�tuuu uuuuu,u.u2u4u:uy4l�l1�e�^0.924N�SG�Ng�[Qg�4l�l2.2�e�^0.925ёq\aNs^�[!X4l�l0.65�e�^0.926܀)RaN\�WP[Qg�4l�l1.6�e�^0.927܀)RaN��SQg�4l�l2.3�e�^0.928܀)RaN�N�[!XP[Qg4l�l1.1�e�^0.929�ly�4l�l0.7�e�^0.930�ly�4l�l0.4�e�^0.931�ly�4l�l0.8�e�^0.932\�WP[G��N̑LuQg�4l�l0.4�e�^0.933\�WP[G��e�QQg�4l�l0.5�e�^0.934}vq\aN�w!XP[Qg�4l�l1.2�e�^0.935N�lG�N�[Qg�4l�l1�e�^0.936N�SG� _�[o\Qg�4l�l1.8�e�^0.937 N�[Qg�+��VQg �4l�l3.500.938ς�[Qg�+��VQg ��lR�1.400.939\�WP[G�W��Qg�e4Y�x�w0.0900.940\�WP[G�s^�^Qg�e4Y�x�w0.100.941N�lG�u��[�^Qg�e4Y�x�w0.4100.942 _�[W�Qg�QglQ�4l�l2.400.943 NT!XQg�+��VQg �4l�l1.400.944�s(g��Qg�+��VQg �4l�l2.100.945R�[o\Qg�+��VQg �4l�l2.300.946}vq\aN�\�\Qg�e4Y�x�w0.100.947ёq\aNs^�[!XQg�e4Y�x�w0.0800.948N�hhQgo\�Q�4l�l5.600.949�UV8uG�N�hhQg�e4Y�x�w0.0500.9500N6e���l�QglQ�4l�l2.300.951܀)RaN4b�[!XP[Qg�e4Y�x�w0.0600.952���\�z��Qgo\��lR�1.800.953�ihQg�R�~g4l�l2.300.954�[OQgo\�4l�l0.7500.955�V�hhaN�N�[W�Qg�e4Y�x�w0.100.956�Vq\P[Qg�+��VQg ��lR�3.700.957d[�[P[G�$N�[P[Qg�e4Y�x�w0.100.958l��zQg2�~ �~�eQg4l�l3.300.959d[�[P[G��y�[>y:S�e4Y�4l�l0.100.960�y�[>y:S�Nr^4l�l200.9T��00121.2100�f��R�[����9��N"�?e�bD�ċ�[�bh�c6R�N��^�[9� �:N���{�Wpe eh�h�] z�^�S0eh�h T�yeh�hhQ��s| �eh�hhQ�[�s| ��^��{|�W�R�[����9��|pe�% �1�_�[�lJWeh23605.52�Vl��geh18605.5�f��R�[����9��N"�?e�bD�ċ�[�bh�c6R�N��^�[9� �:N���{�Wpe 02h�k�;`̑ z:N198.20lQ̑ �vQ-N31.85lQ̑:N'Y�O0�e�^�] z�R�[����0166.359lQ̑:N�QQglQ[hQu}T2��b�] z�R�[����0 'Y�O0�e�^�] z�^�Sy��v T�y�b�{|�W̑ z�km ��^��{|�W�R�[����9��|pe�% �1}vR�~�'Y�RN��k ��lR�5.2'Y�O2.52�gwm-�dY�4YS��\Qg�k �4l�l1.4'Y�O0.93R�[��P[�~�[�VP[Qg�4l�l7.8'Y�O0.94�gwmG�Y8uQg4l�l7.9�e�^0.95�gwmG�'Y�NQg�Q�4l�l3.9�e�^0.96LNpQQg�QQglQ��lR�5.6500.9T��031.8500�f��R�[����9��N"�?e�bD�ċ�[�bh�c6R�N��^�[9� �:N���{�Wpe �QQglQ[hQu}T2��b�] z�^�Sy��v T�y�b�{|�W̑ z�km ��^��{|�W�R�[����9��|pe�% �1'Y�WP[-ёq\03.02903.52ёq\-�\�s�^07.99303.53'Y?b��-ံ[Qg05.63703.54WS�\P[-�e�l04.40603.55ׂW-T�[�]06.48303.56��W�z!X-T�[�]01.70903.57\�WP[-_lNS�05.74103.58�gwm-Ng�[�VP[08.06303.59�ih-R�~g04.02803.510'�ΐo\-R�XP[06.13803.511*Ys^-MR�h�[08.00303.512�h�N�~06.75203.513�U�w�~018.103.514��S�~06.603.515��S�~05.16203.516�gwm-�dY023.53703.517�e��-�y�[04.703.518 NTX-\�[06.23803.519x^�y�010.903.520�UV8u-mQ�[P[014.68403.521le�S-�eQg08.45603.5T��00166.35900�f��R�[����9��N"�?e�bD�ċ�[�bh�c6R�N��^�[9� �:N���{�Wpe2.2 �] z�^��0W�p��hh�S 2.3~{��T TT30*N�]\O�e�[b,gy��vN6��k�e�]�V�����S���{v^�~�bh�N�[�gT�b N�~;N�{�蕡[yb� N0�bh�c6R�N: "�?eD�ё001h�k NP��|pe1.0002h�k NP��|pe1.00 �V0�O�^FU�l�Q0�xFU�e�N���S0�T�^nx��: �SN�Vs^^lQqQD��n�Nf�bhy��v�v�O�^FU ��_{�(W�Vs^^lQqQD��n�NfQ�http://ggzy.siping.gov.cn/ � N�l�Q02020t^1g7�e0R2020t^1g13�eMQ9� N}��bh�e�N��bh�N�_{�(Wݍ�y_h24\�eKNMR(W�Vs^^lQqQD��n�Nfs^�S nx���S�R�bh Lub��p�Q �bh c�� �&TR�bh�eHe��p�Q �bh c��T �_h�e N�SN�bh�v �\�O�l�Oĉ�[ Nڋ�OۏL�Ytv^�fIQ0 �N0y��vT{�uO�T��R�s:W� �e0 mQ0�c�N�T�^�e�N*bbk�e��S�xFU_�Y�e��2020t^ 1 g 17 �e10:00,>�g���b N&{Tĉ�[�v�T�^�e�NU` N�c�S0 N0�c�N�T�^�e�N0W�p�S�xFU0W�p��Vs^^ Ts^�[��N|i,{2_h�[��Vs^^���:SWS�eNS'YW�1101�S �0 kQ0�xFU�O��ё�01h�k�Nl^1.7NCQ002h�k�Nl^1.2NCQ0_/T�s:W�c�N�N�W,g7b_�Q�vl�&�/ehy��S�(u�Vs^^�Q �hyb��Qf6e>k�e T�y ��Qhy�N&��S0�N>kL� T�yv^�R�v�Qhy�e"��RpSt� �0��L�Glhy��_{� T�e�c�N,{203T� �0��L�,ghy0��L��O�QbvQ�[�O�Q�S�N�e_4�~�xFU�O��ё ��Y�g�V�T�^�N_7bL��l g��L�Glhy0��L�,ghyb��L��O�QN�R��V ��S�N9e:N�T�^�N_7bL�l�&�4�~ �FO�_{�(W_/T�s:W�c�N_7bL��QwQ�v�eN�R��VfNb���f�Tl�&�hync$N*N�S�N �&TRƉ:N�eHe�T�^0 ]N0�S^�ZSO� ,g!k�z�N'`�xFUlQJT(W�Vs^^lQqQD��n�NfQ�http://ggzy.siping.gov.cn/ � N�S^v^ Tek�c�0R T�gwlQqQD��n�NflQqQ g�Rs^�S�http://www.jl.gov.cn/ggzy/ �0 T�gw?e�^Ǒ-�Q�http://www.ccgp-jilin.gov.cn/ ��ThQ�VlQqQD��n�Nfs^�S�http://www.ggzy.gov.cn/ �0 AS0T��|�e_� �b h �N: �hh�SlQ��^��y��v�{tY 0W @W: �hh�SWS'Y�258�S ��?ex: 136500 T� �| �N: �e�[�~ 5u ݋: 0434-5255010 O w: 0434-5255010 �bh�Nt: T�gw�[�O�] z�T� gP�lQ�S 0W @W: �Vs^^���:S�^�eW�25�S ��?ex: 136000 T� �| �N: _eP0u�PN 5u ݋: 0434-501880100434-5023436 O w: 0434-5118088 _7b��L�� T�g��L��Vs^RL�%�N� &��S�0704011000000631 �vcw����hh�S"�?e@\?e�^Ǒ-��{t�]\O�RlQ�[0�hh�S�N�Џ��@\ �vcw5u݋�13630704998 00434-5255008 �e0g�2020t^1g7�e g�R�Bl�Tċ�[�R�l N0 g�R�Bl�S���R g�R��Bl 1.;N���Q�[� ��R0�[Km ��e�]�V���� ��e�]�V�����e�N0�e�]�V���{I{������S�f0T�~ g�RI{�M�TǑ-��N�[b�e�]�bh g�R�]\O0 2. g�RgP�� g�RgP��~{��T TT30*N�]\O�e�[b,gy��vN6��k�e�]�V�����S���{v^�~�bh�N�[�gT�b N�~;N�{�蕡[yb0 g�R0W�p��hh�S 3�vQ�N��Bl�b�N g�R9�gbL��S9e�R�N<><><><><><><><><><><><><><><><><>k�e_�Tag�N 6.1 g�R�[bT �b�N�O�^FU�^�c�N NR�e�N��.U�Shy[�Shy�b4Y<><><><><><><><><><><><><><><>k�Tag�N �b�N�wS��_{�>e_�c�Q+T�| Nnb�㉄v��vCg)R0 6.b�N�[�xFU�e�NsQ�N�eP�0 z�^�eb��vĉ�[�l g_�� ��O�� cgq�xFU�e�Nĉ�[�v�eP��T z�^�S�R�xFU;m�R0 7.b�N Ta(W�O�^FU{��wĉ�[�v�T�^�e�w�u��_,g�T�^�e�N �v^(W�O�^FU{��wĉ�[�v�T�^ gHeg�nKNMRGWwQ g�~_g�R �v^ g�S��b�N0 8.b�N�Y�g(Wĉ�[�v�T�^ gHeg�Q�d�V�T�^�e�N �R`O�e�S N�N�؏b�N�v�xFU�O��ё0 9.b�N�O��T`O�e�c�O`O�e�S����Bl�vN,g�T�^�e�N gsQ�v�NUO��ncbD��e0 10.b�N�[hQt�`O�e NN�[���c�SgNO�b�N�v�T�^b6e0R�v�NUO�T�^�e�N0 11.,g�T�^�e�N�_/TKN�ew�90)Y�Q gHe0 12.b�e�O��%N<>yO�O��D�ё�vo�}Y��U_0 5.blQ�S(W�SN,g!k?e�^Ǒ-�;m�RKNMR Nt^�Q �(W�~%�;m�R-N�e͑'Yݏ�l��U_0 6.blQ�S(W�SN,g!k?e�^Ǒ-�;m�R�e*g�S0R�NUO0W�e?e�^Ǒ-���\O�Q�v�f\P�S�R?e�^Ǒ-�;m�R�vYZ0 blQ�S�O�� N��Xf�v�Ny���/fw�[�v ��Y gZ�GP �blQ�Sb�b�v�^�v�l�_#��N �v^b�b�Vdk�~`O-N�_�N�S,gy��vǑ-��N@b �b�v_c1Y0 blQ�S�]�~ cgq`O-N�_�xFU�e�N�v��Bl�c�N�N@b��Bl�c�N�v��Y��f N��Xf�Ny�w�['`�vhQ苌e�NPg�e �v^�O�����e cgq`O-N�_�v��Bl�c�O��Y��f N��Xf�Ny�w�['`�v�NUO gHe�e�N0 �O�^FUhQ�yv^�R�vUSMOlQ�z� �e�� t^ g �e �l: 1.ePhQ�v"��RO��6R�^{��ǏO��^�N�R@b�QwQ�v Nt^�^"��R�[���bJTb��L��QwQ�vD��O��feg��f,�Y^\�e�l�QON��Nb�z�e�0R_/T�e N��Nt^�v ��S�N N�c�O� 2.:N��fON g�O�l4�~>yO�O��D�ё�vo�}Y��U_ �{�(W�T�^�e�N̑�c�OSO�s_/TMR49���U_�~_g�e�Tt049��r`ck8^49�0�S�O�Npe N\�N3�N�v(u�NUSMO�S�O49���f ���f N�v�N�~x���O���y�R�~�z�S�Nkb�cƋ+R����w*O ��Y��T�^�N@b(W�v0W:Snx�[�l g&^�N�~x�v��f �{��c�OQ N�g⋹e_ �&TR�T�^�eHe0 k�c�OO(��T�[�U�v.UT g�R� 1.blQ�Sb�NT\:NǑ-��N�c�O NR.UT g�Ry��v� 2.blQ�S�v.UT g�R�T�^�S0R���s:W�v�e�� 3.vQ�N�Q�[� �O�^FUhQ�y��R�v�O�^FUlQ�z �� 202 t^ g �e ,{�N�R �b/g�e�N �O�^FU�^�c�N�v�b/g�e�NnUS� �^�S �b/g�e�N T�y�S��Bl/f&T�] c��Bl�c�N�e�N u�x1�xFU�b�Nf�~h�� c<><><><><><>RDRFRJRLRRRTRZR\RnRpRtRvR|R~R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�RSSSS������������������������������������������������������������������������������������+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsHT�Q�Q�Q�Q�Q8,,, $$Ifa$gdj��kd�$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�Q�Q�Q�Q�Q���,�kd�$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj��Q�Q�QR RRR������ $$Ifa$gdj�RR R8R>R8,,, $$Ifa$gdj��kd� $$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A>RFRLRTRVR���,�kd�!$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj�VR\RpRvR~R�R�R������ $$Ifa$gdj��R�R�R�R�R8,,, $$Ifa$gdj��kd�"$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�R�R�R�R�R���,�kd�#$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj��R�R�R�R�R�R�R������ $$Ifa$gdj��R�RSSS8,,, $$Ifa$gdj��kd�$$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4ASSSSS S&S(S.S0S@SBSFSHSNSPSTSVS\S^SdSfSvSxS|S~S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�STTTTT"T$T*T,T.T0T6T8T>T@TTTVTZT\TdTfThTjTpTrTxTzT�T�T�T������������������������������������������������������������������������������������+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsHTSS S(S*S���,�kd�%$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj�*S0SBSHSPSVS^S������ $$Ifa$gdj�^S`SfSxS~S8,,, $$Ifa$gdj��kd�&$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A~S�S�S�S��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��S�S�S�S�S8,,, $$Ifa$gdj��kd�'$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�S�S�S�S��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��S�S�S�S�S8,,, $$Ifa$gdj��kd�($$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�S�S�ST��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�TTTT$T8,,, $$Ifa$gdj��kd�)$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A$T,T0T8T��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�8T:T@TVT\T8,,, $$Ifa$gdj��kd�*$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A\TfTjTrT��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�rTtTzT�T�T8,,, $$Ifa$gdj��kd�+$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�TUUU UUUUU,U.U2U4U:UU@UFUHUNUPUbUdUhUjUpUrUtUvU|U~U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�UV VV������������������������������������������������������������������������������������+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsHT�T�T�T�T��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��T�T�T�T�T8,,, $$Ifa$gdj��kd�,$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�T�T�T�T��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��T�T�T�T�T8,,, $$Ifa$gdj��kd�-$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�TU UU��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�UUU.U4U8,,, $$Ifa$gdj��kd�.$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A4UV@VDVFVLVNVPVRVXVZV`VbVxVzV~V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�V�VW W WWWWWW W&W(W.W0WFWHWLWNWTWVWXWZW`WbWhWjW|W~W�W������������������������������������������������������������������������������������+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsHTVVV&V��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�&V(V.V@VFV8,,, $$Ifa$gdj��kd�3$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4AFVNVRVZV��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�ZV\VbVzV�V8,,, $$Ifa$gdj��kd~4$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�V�V�V�V��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��V�V�V�V�V8,,, $$Ifa$gdj��kdy5$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�V�V�V�V��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��V�V�V�V�V8,,, $$Ifa$gdj��kdt6$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�V�V�V�V��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��V�VW WW8,,, $$Ifa$gdj��kdo7$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4AWW W(W��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�(W*W0WHWNW8,,, $$Ifa$gdj��kdj8$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4ANWVWZWbW��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�bWdWjW~W�W8,,, $$Ifa$gdj��kde9$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�WXXXXX&X(X,X.X4X6X8X:X@XBXHXJXXXZX^X`XbXdXfXhXnXpXrXvXxXzX|X~X�X�X�X�X�X�X�������������������������������������������������������������������)hj�hj�B*CJOJQJ^JaJph(hj�hj�B*CJOJQJaJo(ph+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsHC�W�W�W�W��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��W�W�W�W�W8,,, $$Ifa$gdj��kd`:$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�W�W�W�W��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��W�W�W�W�W8,,, $$Ifa$gdj��kd[;$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�W�WXX��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�X XX(X.X8,,, $$Ifa$gdj��kdV<$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A.X6X:XBX��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�BXDXJXZX`X8,,, $$Ifa$gdj��kdQ=$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A`XdXhXpX��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�pXrXxX|X�X8,,, $$Ifa$gdj��kdL>$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�X�X�X�X��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��X�X�X�X�X�X�X�XYYYY Y"Y6Y8YYHYJYNYPYRYTYVYXY^Y`YdYfYnYpYtYvYxYzY|Y~Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y`ZbZhZjZrZtZ|Z~Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z[[[[�ԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsH+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH)hj�hj�B*CJOJQJ^JaJphK�X�X�X8, $$Ifa$gdj��kdG?$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�X�X�X�X��~ $$Ifa$gdj� ����`��gdj�hkdB@$$If�l����$�n$ t��0�6���������4�4� la��yt4A�X�X�X�XYY"Y8Y������� $$Ifa$gdj�hkd�@$$If�l����$�n$ t��0�6���������4�4� la��yt4A8Y:Y>YJYPY8,,, $$Ifa$gdj��kd\A$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4APYTYXY`Y��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj�`YbYfYpYvY8,,, $$Ifa$gdj��kdWB$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4AvYzY~Y�Y��� $Ifgdj� $$Ifa$gdj��Y�Y�Y8, $$Ifa$gdj��kdRC$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�Y�Y�YRZbZ���~ $$Ifa$gdj� ����`��gdj�hkdMD$$If�l����$n$ t��0�6���������4�4� la��yt4AbZdZjZtZ~Z�Z�Z�Z������� $$Ifa$gdj�hkd�D$$If�l����$�n$ t��0�6���������4�4� la��yt4A�Z�Z�Z�Z�Z8,,, $$Ifa$gdj��kdaE$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�Z�Z�Z�Z�Z���,�kd\F$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj��Z�Z[[[[[������ $$Ifa$gdj�[[[[[[["[$[8[:[>[@[F[H[L[N[T[V[Z[\[h[j[n[p[v[x[|[~[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[\\ \ \\\n\p\v\x\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\������������������������������������������������������������������������������������(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsH+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sHT[ [$[:[@[8,,, $$Ifa$gdj��kdWG$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A@[H[N[V[X[���,�kdRH$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj�X[\[j[p[x[~[�[������ $$Ifa$gdj��[�[�[�[�[8,,, $$Ifa$gdj��kdMI$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�[�[�[�[�[���,�kdHJ$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A $$Ifa$gdj��[�[�[�[�[�[�[������ $$Ifa$gdj��[�[�[�[8,# $Ifgdj� $$Ifa$gdj��kdCK$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�[�[\ \\���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�\\P\8, $$Ifa$gdj��kd>L$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4AP\R\T\V\p\���u $$Ifa$gdj� ��gdj� ����`��gdj�hkd9M$$If�l����$�n$ t��0�6���������4�4� la��yt4Ap\r\x\�\�\�\�\�\������� $$Ifa$gdj�hkd�M$$If�l����$�n$ t��0�6���������4�4� la��yt4A�\�\�\�\8,, $$Ifa$gdj��kdSN$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�\�\�\�\�\���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\]] ]]]]]]] ].]0]2]4]>]@]B]D]J]L]P]R]^]`]b]d]n]p]r]t]z]|]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]�]^^^ ^^^^^&^(^*^,^������������������������������������������������������������������������������������(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsH+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sHT�\�\�\�\8,, $$Ifa$gdj��kdNO$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�\]]]]���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�]] ]0]8,, $$Ifa$gdj��kdIP$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A0]4]@]D]L]���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�L]N]R]`]8,, $$Ifa$gdj��kdDQ$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A`]d]p]t]|]���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�|]~]�]�]8,, $$Ifa$gdj��kd?R$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�]�]�]�]�]���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��]�]�]�]8,, $$Ifa$gdj��kd:S$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�]�]�]�]�]���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��]�]�]�]8,, $$Ifa$gdj��kd5T$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�]�]^ ^^���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�^^^(^8,, $$Ifa$gdj��kd0U$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A(^,^8^<^D^���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�,^6^8^:^<^B^D^H^J^T^V^X^Z^d^f^h^j^p^r^x^z^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^__ _ _____ _"_$_&_,_._4_6_<_>_@_B_H_J_L_N_T_V_\_^_d_f_h_j_������������������������������������������������������������������������������������(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsH+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sHTD^F^J^V^8,, $$Ifa$gdj��kd+V$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4AV^Z^f^j^r^���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�r^t^z^�^8,, $$Ifa$gdj��kd&W$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�^�^�^�^�^���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��^�^�^�^8,, $$Ifa$gdj��kd!X$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�^�^�^�^�^���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��^�^�^�^8,, $$Ifa$gdj��kdY$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�^�^�^�^_���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�__ __8,, $$Ifa$gdj��kdZ$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A__"_&_._���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�._0_6_>_8,, $$Ifa$gdj��kd[$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A>_B_J_N_V_���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�V_X_^_f_8,, $$Ifa$gdj��kd \$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4Af_j_v_z_�_���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�j_t_v_x_z_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_````````` `"`$`,`.`0`2`8`:`@`B`P`R`T`V`b`d`f`h`n`p`v`x`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`������������������������������������������������������������������������������������(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsH+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sHT�_�_�_�_8,, $$Ifa$gdj��kd]$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�_�_�_�_�_���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��_�_�_�_8,, $$Ifa$gdj��kd^$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�_�_�_�_�_���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��_�_�_�_8,, $$Ifa$gdj��kd�^$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�_�_```���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�``` `8,, $$Ifa$gdj��kd�_$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A `$`.`2`:`���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�:`<`B`R`8,, $$Ifa$gdj��kd�`$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4AR`V`d`h`p`���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj�p`r`x`�`8,, $$Ifa$gdj��kd�a$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�`�`�`�`�`���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��`�`�`�`8,# $Ifgdj� $$Ifa$gdj��kd�b$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4A�`�`�`�`�`���� $$Ifa$gdj� $Ifgdj��`�`�`�`�`�`�`aaaa&a(a,a.a�a�a�a�a�a�a�a�a�������������魜�}�fJ7hj�hj�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH-hj�hj�B*CJOJQJaJmHphsHhj�hj�CJOJQJaJhj�hj�CJOJQJaJo( hj�hj�CJOJQJ^JaJ#hj�hj�CJOJQJ^JaJo((hj�hj�B*CJOJQJaJo(ph(hj�hj�CJOJQJ^JaJmHsH+hj�hj�CJOJQJ^JaJmHo(sH�`�`a8, $$Ifa$gdj��kd�c$$If�l�ֈ�n ���$���� �������l t��0�6�����������������������������4�4� la��yt4Aa a(a�a�abvc�cdvdcPcRctcvc�c�c�ڿ������������������������������������������u-hj�hj�B*CJOJQJaJmHphsH7hj�hj�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH,hj�hj�B*CJOJQJ^JaJo(ph4hj�hj�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHhj�hj�CJOJQJaJ+hj�hj�B*CJOJQJ\�aJo(ph.�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�cdd2drdtdvd�d�d�d:f<>hJhLhXhfhhhthvh�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h��̰���������������������q����q������������#hj�hj�CJOJQJ\�^JaJ&hj�hj�CJOJQJ\�^JaJo(0hj�hj�B*CJOJQJ\�aJmHphsH7hj�hj�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH(hj�hj�B*CJOJQJaJo(phhj�hj�CJOJQJaJo(hj�hj�CJOJQJaJ,Lf�g�g�gh(h>hhh�h�h�h�hi\i�i�i�ijNjjjljnj��������������������� ��d�WD�`��gd�`�gdj� ��d�WD�`��gdj� ��dp�WD�`��gdj���`��gdj� ��WD�`��gdj��h�hi iii$i&iZi\ihiji�i�i�i�i�i�ijjj0j>jVjhjjjljnjpjrjtjvj�j�������������������������񭞆|qT8hF�5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHo(phsHhF�CJOJQJo(h�oCJOJQJ/h�`�hF�B*CJOJQJ\�^JaJo(phh�`�h�`�CJOJQJaJ/h�`�h�`�B*CJOJQJ\�^JaJo(ph7hj�hj�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsHhj�hj�CJOJQJaJo(hj�hj�CJOJQJaJ njpjrjvj�j�j�j�j&k6k�k�kzl~l�l�l�l���������������� ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`���X7$8$H$WD�`�Xgd�+���`����`�� $7$8$H$a$ $ & F7$8$H$a$ ��d�WD,`�� ��d�WD�`��gd�ogd�`��j�j�j�j�j�jk k"k&k(k*k4k6k�϶��r_r_M;M)#hF�5�CJOJ\�^JmHo(sH#h�]�5�CJOJ\�^JmHo(sH#h�+�5�CJOJ\�^JmHo(sH%h�+�CJOJQJ^JaJmHo(sH+h�&4h�+�CJOJQJ^JaJmHo(sH,hF�5�B*CJOJ\�aJmHo(phsH,h�+�5�B*CJOJ\�aJmHo(phsH0hF�5�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH-hF�B*CJ,OJQJ\�aJ,mHo(phsH1hF�5�B*CJ OJPJQJ\�aJ mHphsH 6k@k�k�k�k�k�kll l*lxlzl|l~l�����tbtbtSD.*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsHhF�CJKHOJQJaJo(h�]�CJKHOJQJaJo(#h+};h�'CJKHOJQJaJo(#h+};h�]�CJKHOJQJaJo(4h+};h�]�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h+};hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h+};h�{�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+h+};h�+�CJOJQJ^JaJmHo(sH#h+};hF�CJKHOJQJaJo(~l�l�l�l�l�l�l�lmmm:mnnBnDnJn�и��jOjOj��9�9�*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH4h+};hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH7h+};hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH-h+};hF�B*CJOJQJaJmHphsH4h+};hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH�lnDn�n�n�n�n�n�n��������$dp�$Ifa$gd5 � $��7$8$H$`��a$ $��7$8$H$`��a$JnPn|n�n�n�n�n�n�n�nrotovozo�o�o�o�o�Ѹ���wgwWg�K�KD9hdRhV|OJQJ hdRhV|hdRhV|OJQJo(h+};hV|KHOJQJ^Jo(h+};hV|OJQJmHo(sHh+};hV|OJQJo(hdRhV|OJQJmHsHhdRhV|OJQJmHo(sH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH�n�n�n�n�nto\MMMA dp�$Ifgd5 �$dp�$Ifa$gd5 ��kdme$$IfT����\��ds o*&��������0��������&����������������������4�4� la�yt5 ��Ttovozo�o�o�o6p\MMMA6 $9DIfgd5 � $$Ifa$gd5 �$dp�$Ifa$gd5 ��kdJf$$IfT����\��ds o*&�������0��������&����������������������4�4� la�yt5 ��T�o�o�o*p0p4p6p8p:p<><>plpG888/ $Ifgd5 �$dp�$Ifa$gd5 ��kd'g$$IfT4����r��ds oK*&����������0��������&��������������������������4�4� la�yt5 ��Tlp�p�p�p�p�p�<---$dp�$Ifa$gd5 ��kdVh$$IfT4����r��ds oK*&���������0��������&��������������������������4�4� la�yt5 ��T $9DIfgd5 ��pq�q�q�q��3$$dp�$Ifa$gd5 ��kd}i$$IfT4����r��ds oK*&���������0��������&��������������������������4�4� la�yt5 ��T $9DIfgd5 � $Ifgd5 ��q�q�q�q4r���� $9DIfgd5 � $Ifgd5 �$dp�$Ifa$gd5 �4r6r8r:r}@}f}h}p}0~�~�~�~ &JT�������������������$7$8$H$If`�� $7$8$H$If ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`�� $7$8$H$a$7$8$H$��WD�`�� ��7$8$H$WD�`��d|<}>}@}B}H}L}d}f}h}l}��Ū�r�YC*1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�5�B*CJ OJPJQJ\�aJ mHphsH5hF�5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHphsH8hF�5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHo(phsH5hkC5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH$hF�5�CJOJPJ\�aJmHsH%hF�B*CJOJQJ\�^Jo(ph� l}n}p}t}.~0~�~�~�~�~�~�~�~�~�Ͻ����w�w_S:1hF�B*CJ OJQJ\�^JaJ mHo(phsHhF�B*OJQJph/hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJaJo(ph1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH �~�~�~ $&HJRVXZh�Ϲ���q�q�q�^L5-hF�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph%hF�B*CJOJQJ\�aJo(ph1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH*hF�B*CJ OJQJ\�aJ mHphsH1hF�B*CJ OJQJ\�^JaJ mHo(phsH.hF�B*CJ OJQJ\�^JaJ mHphsHTVZz|���� $7$8$H$If$Ifdkd�o$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��Thxz~��������������������ѻ��}e���N�:���}e���}&hF�B*CJOJ\�aJmHphsH-hF�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph%hF�B*CJOJQJ\�aJo(ph*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH0hF�5�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH|~������� $7$8$H$Ifdkdp$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T��������� $7$8$H$If$Ifdkd�p$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T��������� $7$8$H$Ifdkdq$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T���&�(����� $7$8$H$Ifdkd�q$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T�$�*�,�.�@�^�`�b������������Ǿ���{�f�f{WD2"hF�B*CJOJQJ\�aJph%hF�B*CJOJQJ\�aJo(phhF�CJOJ\�aJmHsH)hF�B*CJOJ\�aJmHo(phsH*hF�B*CJOJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH-hF�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsHhF�CJ\�aJhF�CJ\�aJo(*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH(�*�.�b��������$Ifdkd%r$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T���`�b����� $7$8$H$Ifdkd�r$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T�D�N�^�d�f�h�x�����������Ɓށ�����0�6�<�v���������㲟�t\���t\t\���t\��ODOthF�CJOJQJo(hF�5�CJOJQJo(.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph%hF�B*CJOJQJ\�aJo(ph*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH4hdRhhhB*CJOJQJ^JaJmHo(phsH7hdRhhhB*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsHb�d�h��������� $7$8$H$Ifdkd-s$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T������������ $7$8$H$Ifdkd�s$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T���2�4����� $7$8$H$Ifdkd5t$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T4�6�<��������� $7$8$H$Ifdkd�t$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T�����"�$����� $7$8$H$Ifdkd=u$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T������� �&�,�N�T�Z�����ƃȃʃ,�2�J�L�N�P�R�X���������„������Ŭ��׬�׬�{�c{�{��c{�{�c{�{�.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph%hF�B*CJOJQJ\�aJo(ph*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH$�&�,�P�R����� $7$8$H$Ifdkd�u$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��TR�T�Z��������� $7$8$H$IfdkdEv$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T����ȃN������������������{sk�� WDe`�� �� WDe`�� ��`����WD�`�� ��7$8$H$`��7$8$H$dkd�v$$IfT�F���*"%7_ U���� ���� ���� ���� ���4�4� la��T ������J�L�P�X�b���$�&�*�6�>�\�^�����چ���D�F�H�J�L�z�|���Ƿ�����������z�l_l_lVN������hdRh�W�o(hdRh�W�OJhdRh�W�OJQJ^JhdRh�W�OJQJ^Jo( hdRh�W�hdRh�W�OJQJhdRh�W�KHOJQJ^Jo(hdRh�W�OJQJo(hdRh�W�OJQJmHsHhdRh�W�OJQJmHo(sH hF�5�CJOJPJQJaJo(hF�CJOJQJaJo(4hF�5�B*CJOJPJ\�^JaJmHo(phsH� �*�4�>�@�J�������$dp�$Ifa$gd5 �J�L�P�Z�b��I:::. dp�$Ifgd5 �$dp�$Ifa$gd5 ��kdMw$$IfT����r���z���&�"���7�'� �0�������;'��������������������������4�4� la�yt5 ��T�$�&�*�6�>��@111$dp�$Ifa$gd5 ��kd@x$$IfT����r���z���&�"���7'� �0�������;'��������������������������4�4� la�yt5 ��T $Ifgd5 �>�^��F���� $Ifgd5 � $9DIfgd5 � $$Ifa$gd5 �F�H�J�L�N�4%%%$dp�$Ifa$gd5 ��kd3y$$IfT4���ֈ���z����&�"���7�� `� �0�������;'������������������������������4�4� la�yt5 ��TN�|������ $9DIfgd5 � $Ifgd5 �|��������������,�.�t�x�������������������҈��<�B�F�H�J�L�N�P�R����������������� ���$���������ϴ����������ϴϭ��������ϴϭ��������ġ���hdRh�p�OJQJmHo(sHhdRh�p�KHOJQJ^Jo(hdRh�p�OJQJo( hdRh�W�hdRh�W�OJQJmHo(sHhdRh�W�OJQJhdRh�W�OJQJo(hdRh�W�OJhdRh�W�OJQJ^JhdRh�W�OJQJ^Jo(1�������4%%%$dp�$Ifa$gd5 ��kd�z$$IfT4���ֈ���z����&�"���7� � �0�������;'������������������������������4�4� la�yt5 ��T��.�������� $9DIfgd5 � $Ifgd5 �����������4%%%$dp�$Ifa$gd5 ��kd�{$$IfT4���ֈ���z����&�"���7� � �0�������;'������������������������������4�4� la�yt5 ��T��҈H�J���� $9DIfgd5 � $Ifgd5 �J�L�N�P�R�4%%%$dp�$Ifa$gd5 ��kd+}$$IfT4���ֈ���z����&�"���7�� � �0�������;'������������������������������4�4� la�yt5 ��TR�������� $9DIfgd5 � $Ifgd5 ��� ��$�4%%%$dp�$Ifa$gd5 ��kdu~$$IfT4���ֈ���z����&�"���7� � �0�������;'������������������������������4�4� la�yt5 ��T$�N�P�b�H�p�r�t�x������(�,�0�:�B�D�L�R�X�`�f�v��������������������Źө��Ӟ������������vdvdN*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH#hF�5�CJOJQJ\�^JaJo( hF�5�CJOJQJ^JaJo(hdRh�W�OJQJhdRh�W�OJQJo(hdRh�p�OJQJhdRh�p�CJOJQJaJo(hdRh�p�OJQJ\�hdRh�p�OJQJ\�o(hdRh�p�OJQJo(h�p�OJQJo(hef�h�p�OJQJhef�h�p�OJQJo($�H�p�r�t����&�kd�$$IfT����r���z���&�"���7�'� �0�������;'��������������������������4�4� la�yt5 ��T dp�$Ifgd5 � $@&Ifgd5 � $$Ifa$gdmk�t�x�������:�<�>�J�����*�������������� $@&Ifgd5 � $$@&Ifa$gdmk�$dp�$Ifa$gd5 � *�,�0�:�B�t�I:::/ $@&Ifgd5 �$dp�$Ifa$gd5 ��kdƀ$$IfT����r���z���&�"���7�'� �0�������;'��������������������������4�4� la�yt5 ��Tt�v���������̍��><667$8$H$�kd��$$IfT����r���z���&�"���7'� �0�������;'��������������������������4�4� la�yt5 ��T $@&Ifgd5 �����ʍ̍΍������&��Ϲ��lT*B*CJKHOJQJaJmHphsH2hF�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH8hdRh�i�B*CJKHOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJKHOJQJaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hkCB*CJOJQJ\�^JaJmHphsH ̍΍���^��\���P���.���Ȓ�<���@��������ޕ ������������������������� ����7$8$H$`�� ����7$8$H$`�� ��7$8$H$`��7$8$H$&�<�>�^�b�p�t�|����������������0��Ȱ����f��R�R<�+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�>*B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4hys�hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH7hys�h�{�>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH0�4�8�:�B�V�X�Z�\�^�b�v�Ə��寓���iQ64hys�hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH7h�<{h�i�>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h�<{hF�>*B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h�<{h�i�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h�<{hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH Əʏ����&�6�Z�\�`�������N�P�T�������,�.�2�~�����ƒȒΒ���,�0�:�<��ϴ��rZr��r��r��r��r��r��r��r��r�r�.hF�>*B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH4hys�hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH+hys�h�d3CJOJQJ^JaJmHo(sH4hys�hF�>*B*CJOJQJ^JaJmHphsH#<�B����������>�@�B�D�T�\�����������������~���������������ܕޕ�� � ��˳�����������s�����s������������������.h�e�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHhF�B*CJOJQJaJph.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJKHOJQJ\�aJmHphsH5hF�B*CJKHOJQJ\�^JaJmHo(phsH2hF�B*CJKHOJQJ\�^JaJmHphsH' ��Z�����L�z�|����������� �&���������������� ��$If`��$If $$Ifa$ �X$IfWD�`�X ��7$8$H$`�� ��7$8$H$`�� ��,�Z�`���–���L�R�d�f�n�p�v�x�z�|�~������ҹ��������������s[�C.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH.hkCB*CJOJQJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJaJmHo(phsH.hF�>*B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hF�>*B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH��������������—Ɨ֗ܗ��������������������ye�eO�e�e��9�*hakwB*CJOJ^JaJmHo(phsH*hO B*CJOJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJ^JaJmHphsH%hF�5�B*OJ\�^JmHphsH1hF�5�B*CJOJPJ\�^JaJmHphsH4hF�5�B*CJOJPJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH#hF�B*CJOJaJmHphsH-hF�>*B*CJOJQJ\�aJmHphsH� ��� �$�(�*�4�:������������տ���Ցu_�P�70hF�5�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsHhF�5�B*CJ\�aJph+h'NhO CJOJQJ^JaJmHo(sH6h'NhF�5�>*B*CJOJ\�^JaJmHphsH6h'NhF�5�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH#hF�B*CJOJaJmHphsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH)hF�5�B*CJOJ\�aJmHphsH*h?7�B*CJOJ^JaJmHo(phsH&�(�*������������$Ifukd��$$If�7�\��� ��#�f � ��������������������������4�4� la������������������$IfxkdL�$$If�~��\��� ��#f ������������������������4�4� la�ytO ��������&�v��:�x�z������������vvpf ��7$8$H$`��7$8$H$ ��7$8$H$WD�`����`��ukd�$$If�s��\��� ��#f ������������������������4�4� la� ��������������$�&�(�*�,�6�8�B�D�R�T�t�v�z�|������������������θ����|�����������������i�i�P1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(ph�sH%hF�5�B*CJOJQJ\�aJph'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsHhF�B*CJOJQJaJph+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH-hF�5�B*CJOJQJ\�aJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH�������x�z�|�����������������������ȚʚКԚؚܚޚ����������ª�{k_TM_T_TM_T_T_TMT_T_ hdRh�I�hdRh�I�CJaJhdRh�I�CJaJo(hF�B*CJOJQJaJph*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hkCB*CJOJQJ\�^JaJmHphsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH"hF�B*CJOJQJaJo(ph�.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(ph�sH������������������u����{kd��$$IfT�l��0L���$�j� t��0��������%������������4�4� la���yt5 ��T$d �$Ifa$gd5 �����ʚҚԚښܚ^OOOOO$d �$Ifa$gd5 ��kd%�$$IfT�l��\L��@�$�j�� ���� t��0��������%��������������������4�4� la���yt5 ��Tܚޚ�����I:::::$d �$Ifa$gd5 ��kd�$$IfT�l4��rL�� @�$�j�S�7 ���� t��0��������%������������������������4�4� la���yt5 ��T������� ����� �*�,�0�4�<�@�D�H�J�Z�b�p�r�t���������������������ƛʛ̛؛ܛޛ��������� �$�&�6�<�H�L�N�V�Z�t�x�|�~�����������������������������������������������������������������������1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsHhF�B*CJaJph*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsHhdRh�I�CJaJo( hdRh�I�hdRh�I�CJaJ@����� ���I:::::$d �$Ifa$gd5 ��kdن$$IfT�l4��rL�� @�$�j�S�7 ���� t��0��������%������������������������4�4� la���yt5 ��T�����$d �$Ifa$gd5 �� �,�%$d �$Ifa$gd5 ��kd‡$$IfT�l�֞L�� <���$�j�S���8�T�4� t��0��������%��������������������������������4�4� la���yt5 ��T,�2�4�>�@�F�H�������$d �$Ifa$gd5 �H�J�\�%$d �$Ifa$gd5 ��kdψ$$IfT�l�֞L�� <���$�j�S���8�T�4� t��0��������%��������������������������������4�4� la���yt5 ��T\�r�t������u��{kd܉$$IfT�l��0L���$�j� t��0��������%������������4�4� la���yt5 ��T$d �$Ifa$gd5 ������������uuu$d �$Ifa$gd5 �{kd{�$$IfT�l��0L���$�j� t��0��������%������������4�4� la���yt5 ��T����ěƛ̛ڛܛqbbbbb$d �$Ifa$gd5 ��kd�$$IfT�l��FL���$�j�N�� t��0��������%� ���� ���� ���� ���4�4� la���yt5 ��Tܛޛ�������I:::::$d �$Ifa$gd5 ��kdϋ$$IfT�l4��rL���D�$�j�N������ t��0��������%������������������������4�4� la���yt5 ��T�������"�$�I:::::$d �$Ifa$gd5 ��kd��$$IfT�l4��rL���D�$�j�N������ t��0��������%������������������������4�4� la���yt5 ��T$�&�8�:�<�J�L�I:::::$d �$Ifa$gd5 ��kd��$$IfT�l4��rL���D�$�j�N������ t��0��������%������������������������4�4� la���yt5 ��TL�N�X�Z�I::$d �$Ifa$gd5 ��kd��$$IfT�l4��rL���D�$�j�N������ t��0��������%������������������������4�4� la���yt5 ��TZ�\�p�r��ui d �$Ifgd5 �$d �$Ifa$gd5 �{kds�$$IfT�l��0L���$�j� t��0��������%������������4�4� la���yt5 ��Tr�t�z�|��ss$d �$Ifa$gd5 �}kd�$$IfT�l����0L���$�j� t��0��������%������������4�4� la���yt5 ��T|�~�����������n�&�Z���Ξ�||vvvlflll��`�� ��7$8$H$`��7$8$H$��`��}kd��$$IfT�l����0L���$�j� t��0��������%������������4�4� la���yt5 ��T �����������������$�,�.�2�4�6�8��ֻ֚֫�~�h�V�;4h'$�hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJaJo(ph+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH7h�ph�p>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH!hF�CJOJ^JaJmHo(sHhF�B*CJOJQJaJph4hdRhp�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph8�N�V�l�n�p���ʝ֝���$�&�(�X�\�����̞О��v�x�����������ĠȠʠΠРԠڠ��Ȱ���t�t�t��������������������������ehF�5�CJOJQJaJo(hF�>*CJOJQJaJ%hF�CJOJQJ^JaJmHo(sHhF�CJOJQJaJhF�B*CJOJQJaJph.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH4h'$�hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH7h'$�h�{�>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH&Ξ�x��������ؠڠ�x�������Ԣ֢Ĥ� �*�2�f���������������������������`��7$8$H$��`����WD�`�� ��d,@&G$WD�`�� ��d,G$`�� ��7$8$H$`�����x�|�������������Ң֢����̿뿯�~fR<&*hF�>*B*CJOJ^JaJmHphsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hkCB*CJOJQJ\�^JaJmHphsHhF�B*CJOJQJaJphhF�5�CJOJQJo(hF�5�CJOJQJaJo(hF�5�CJOJQJ\�aJo((hF�5�CJOJQJ^JaJmHo(sH ��������"�&�D�H�V�\�p�t�v�|�~�������أڣ���¤ĤΤ���Ҽ��Ҽ��Ҽ��Ҽ���Ҽ�s^s�L�Ҽ#hF�B*CJOJaJmHphsH(h'$�h�{�B*CJOJQJaJo(ph0h'$�hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH7h�ph�p>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJ^JaJmHphsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH*hF�>*B*CJOJ^JaJmHphsH-hF�>*B*CJOJ^JaJmHo(phsH����� ��(�*�0�2�:�N�d�f�x�����ΥХҥ�����ԧ���}ԧdԧM�M@hF�5�CJOJQJo(-hF�5�B*CJOJPJ\�aJmHphsH0hF�5�>*B*CJOJPJ\�aJmHphsH1hF�5�B*CJOJPJ\�^JaJmHphsH!hF�5�B*OJ\�mHphsH4hF�5�B*CJOJPJ\�^JaJmHo(phsH#hF�B*CJOJaJmHphsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH*hF�>*B*CJOJ^JaJmHphsH����Хҥԥ֥إڥܥޥ��������H�t�����اڧ������������������������������`��7$8$H$ d,@&G$H$��`����`��ҥ����������*�R��ε��t^L^07h�ph^+,>*B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH#hF�B*CJOJaJmHphsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH-h�{�>*B*CJOJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hkCB*CJOJQJ\�^JaJmHphsH1hkCB*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH R�T�j�p����F�H�J�p�r�t���������缪�����}�dJ3,hdRh^+,>*B*CJOJaJmHphsH3hdRh^+,>*B*CJOJ^JaJmHo(phsH0hdRh^+,B*CJOJ^JaJmHo(phsH0hF�5�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJ^JaJmHphsH#hF�B*CJOJaJmHphsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH(h h�{�B*CJOJQJaJo(ph0h hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH������§֧اڧާ�����������Ծ��{g{Q�Q�Q�;*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH*hF�>*B*CJOJ^JaJmHphsH'hF�B*CJOJ^JaJmHphsH*h^+,B*CJOJ^JaJmHo(phsH#hF�B*CJOJaJmHphsH4hF�5�B*CJOJPJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH*h�L/B*CJOJ^JaJmHo(phsH)h�|9>*B*CJOJaJmHo(phsH���������0�2�6�:�L�N�^�`�j�n�r��Ϸϡ�r�Y�Y�Y�Y�D(hdRh^+,B*CJOJQJ\�aJph1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH*hF�B*CJ OJQJ\�aJ mHphsH.hF�B*CJ OJQJ\�^JaJ mHphsH1hF�B*CJ OJQJ\�^JaJ mHo(phsH.hkCB*CJ OJQJ\�^JaJ mHphsH����2�8�:�N�`�f�l�n����������cskdX�$$If�\��h" #���������������������������4�4� la���$7$8$H$If`�� $7$8$H$If7$8$H$ $7$8$H$a$ n�r���������������¨����s����skd�$$If�\��h" #���������������������������4�4� la� $7$8$H$If $7$8$H$Ifgd5 � r�������������������ĨȨ������� ����6��ȳ���{�㡋k�]��kG���*h^+,B*CJOJQJ\�aJmHphsHhdRh^+,CJOJQJo(hdRh^+,CJOJQJaJo(hdRh��CJOJQJaJo(+hdRh^+,B*CJOJQJ\�aJo(ph"h^+,B*CJOJQJ\�aJph(hdRh^+,B*CJOJQJ\�aJph4hdRh^+,B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH7hdRh^+,B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH¨ĨȨ������~~ss $7$8$H$If $7$8$H$Ifgd5 �skd��$$If�\��h" #���������������������������4�4� la������� � ���~~ss $7$8$H$If $7$8$H$Ifgd5 �skd�$$If�\��h" #���������������������������4�4� la����8�:�<��~~ss $7$8$H$If $7$8$H$Ifgd5 �skd��$$If�\��h" #����������������������������������4�4� la�6�8�>�@�B�������������4�6��ѻ����q[Cq*1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH7hdRh^+,B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH(hdRh^+,B*CJOJQJ\�aJph+hdRh^+,B*CJOJQJ\�aJo(ph*h^+,B*CJOJQJ\�aJmHphsH0hdRh^+,B*CJOJQJ\�aJmHphsH <�>�B��������~~ss $7$8$H$If $7$8$H$Ifgd5 �skd~�$$If�\��h" #���������������������������4�4� la�������8���ʪ̪���2�������|||������� ��7$8$H$`��7$8$H$skd�$$If�\��h" #���������������������������4�4� la� 6�8�:�������Ȫ̪Ϊ�������0�2�z����ֽ�ֽ���t�`H`H�`2H+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJQJaJmHphsH4hF�5�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hkCB*CJOJQJ\�^JaJmHphsH*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHphsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph������������������������Ыҫ֫ث�����Һ������uaIaIa6aIa$h)M�5�B*OJ\�mHo(phsH.h)M�h)M�5�B*OJ\�^JmHo(phsH'h)M�h)M�5�B*OJ\�mHphsH(h�P5�B*OJ\�^JmHo(phsH.h)M�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH.hF�>*B*CJOJQJ^JaJmHphsH+hF�B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h�U)B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH����ҫث��������;�kd��$$IfT�l��7�r��-�� �"�����(����0�������E#��������������������������4�4� la�yt� v�T $$Ifa$gd)M������ ���� �$�&�(�8�:�>�@�D�F�J�L��������Ԋvi�ԮS�Ei@9 h)M�h�7� h�7�o(h)M�h� v5�B*\�ph+h�@"h� vCJOJQJ^JaJmHo(sHh)M�h� vOJ QJ aJ'h)M�h� v5�B*OJ\�mHphsHh)M�h� vB*OJ^Jph(h�:h� vCJOJQJ^JaJmHsH%h)M�h� vB*OJ^JmHphsH%h*�CJOJQJ^JaJmHo(sH%h� vCJOJQJ^JaJmHo(sH h)M�h� v h� vo(h)M�h)M�OJ QJ aJ��� �"�$������ $$Ifa$gd� v $$Ifa$gd'y� $$Ifa$gd)M�$�&�(�:�@�B�D�E99999 $$Ifa$gd)M��kd��$$IfT�l4��Z�r��-�� �"�����(����0�������E#��������������������������4�4� la�yt� v�TD�F�L�d�t�v�E9-99 $$Ifa$gd�7� $$Ifa$gd)M��kd��$$IfT�l4��/�r��-�� �"�����(����0�������E#��������������������������4�4� la�yt� v�TL�b�d�r�t�x�z�|���������������������Ȭ���ʼ�����|�ʼ�eQ80hF�5�B*CJOJ\�^JaJmHo(phsH'h)M�B*CJOJQJaJmHphsH,h)M�h)M�B*CJOJQJ^JaJo(ph+hdOfh�7�CJOJQJ^JaJmHo(sH+h�)h�7�CJOJQJ^JaJmHo(sH h)M�h�7�h)M�h�7�OJ QJ aJh)M�h�7�5�B*\�phh)M�h�7�B*OJ^Jph%h)M�h�7�B*OJ^JmHphsH%h�7�CJOJQJ^JaJmHo(sHv�x�z�|��������9�����kd��$$IfT�l4��)�r��-�� �"�����(����0�������E#��������������������������4�4� la�yt� v�T $$Ifa$gd)M��������������93317$8$H$�kd��$$IfT�l4��1�r��-�� �"�����(����0�������E#��������������������������4�4� la�yt�7��T $$Ifa$gd)M���ʬ�P�R�n�ȮήЮ֮خ��������������$�d�d$If[$\$a$gd5 � ��d\�WD�`��gdo�d\��x��XD2YDdgdo���`�� Ȭʬά�������N�P�R�T�\�l�������}eND9)hdRho�CJOJQJaJo(hF�CJOJQJo(h�U)CJOJQJ-hF�5�B*CJOJPJ\�aJmHphsH.hF�>*B*CJOJPJQJaJmHphsH5hF�>*B*CJOJPJQJ^JaJmHo(phsH#hF�B*CJOJaJmHphsH*ho�B*CJOJ^JaJmHo(phsH*hF�B*CJOJ^JaJmHo(phsH'hF�B*CJOJ^JaJmHphsH)hF�5�B*CJOJ\�aJmHphsH l�n�����ڭܭ2�4�8�V�®ƮȮ̮ЮԮخ���������� �(�,�@�D�F�N�P�����ĴĤ��{n{n{ng{n{n{ng{n{ng{n hdRho�hdRho�CJ_H aJhdRho�CJ_H aJo(hdRho�CJOJaJhdRho�5�OJQJo(h��ho�CJOJQJaJo(hb1�h�'�CJOJQJaJo(h��h�'�CJOJQJaJo(h�CJOJQJaJo(hdRho�CJOJQJaJo(hdRho�CJOJQJaJ!���kd�$$IfT�l��7ֈ���� �l$�j���j���k�k t��0��������$����������������������������4�4� la�p�<������������yt5 ��T��������������$�d�d$If[$\$a$gd5 �� ��kd��$$IfT�l��7ֈ���� �l$�j���j���k�k t��0��������$����������������������������4�4� la�p�<������������yt5 ��T �*�,�B�D�F�����3�kdל$$IfT�l��7�\��� �l$�j� ���� t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��T$�d�d$If[$\$a$gd5 �F�P�l�n�t���c��kdѝ$$IfT�l��7�0���l$�j�n t��0��������$������������4�4� la�p�����yt5 ��T$�d�d$If[$\$a$gd5 �P�j�l�n�r�t�v�z�|�������������������ƯȯЯүگܯ�������������� �$�&�0�2�T�V�Z����ɼ�ɼɼɼɼ׼׼׼׼׼׼׼�ɼ�ɼ�ɼ׬���w+hdRho�CJOJQJ^JaJmHo(sHhdRho�CJOJQJaJo(hdRho�CJOJQJaJhdRho�5�CJOJQJo(hdRho�CJ_H aJhdRho�CJ_H aJo( hdRho� hdRho�CJOJQJ_H aJ hdRho�0J!CJOJQJaJ+t�v�|��������{{{{$�d�d$If[$\$a$gd5 �pkd��$$IfT�l��7���l$��$ t��0��������$��������4�4� la�p� ��yt5 ��T������������F3333$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd%�$$IfT�l��7�\����l$�j���k�k t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��T������¯įƯF3333$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd�$$IfT�l��7�\����l$�j���k�k t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��TƯȯʯ̯ίЯF3333$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd��$$IfT�l��7�\����l$�j���k�k t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��TЯүԯ֯دگF3333$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd�$$IfT�l��7�\����l$�j���k�k t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��Tگܯޯ���F3333$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kdբ$$IfT�l��7�\����l$�j���k�k t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��T������F3333$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd��$$IfT�l��7�\����l$�j���k�k t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��T��������F3333$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd��$$IfT�l��7�\����l$�j���k�k t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��T������F33$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd��$$IfT�l��7�\����l$�j���k�k t��0��������$��������������������4�4� la�p�(��������yt5 ��T����vcc$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd��$$IfT�l��7�0��� l$� �� t��0��������$������������4�4� la�p�����yt5 ��T��"�$�vcc$�d�d$If[$\$a$gd5 ��kd?�$$IfT�l����0��� l$� �� t��0��������$������������4�4� la�p�����yt5 ��T$�&�0�V�\�v�vjN??$d �$Ifa$gd5 ������dH��x�xVD6WD�XD2YD2^��`���gdo� d,@&G$H$gdo��kd��$$IfT�l��E�0��� l$� �� t��0��������$������������4�4� la�p�����yt5 ��TZ�\�t�v�x���������������������������İưΰҰ԰ް������� ��� �*�.�0�<�@�B�J�N�P�T�X�Z�`�f����μ�μ�μ�μ�μ�μ�μ�μ�μ�μ�μ�μ�μ�μ�Κ�hlCJOJPJQJaJo(#hdRho�CJOJPJQJaJo(hdRho�CJOJQJ\�aJ"hdRho�CJOJQJ\�aJo( hdRho�+hdRho�CJOJQJ^JaJmHo(sH(hdRho�CJOJQJ^JaJmHsH0v�x������ss$d��$Ifa$gd5 �}kd��$$IfT�l����0��$ 2$�� t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T���������ss$d��$Ifa$gd5 �}kdV�$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T���������ss$d��$Ifa$gd5 �}kd��$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T���������ss$d��$Ifa$gd5 �}kd��$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T����°İ�ss$d��$Ifa$gd5 �}kd?�$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��TİưаҰ�ss$d��$Ifa$gd5 �}kd�$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��TҰ԰���ss$d��$Ifa$gd5 �}kd��$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T�����ss$d��$Ifa$gd5 �}kd(�$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T�����ss$d��$Ifa$gd5 �}kd˭$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T� ����ss$d��$Ifa$gd5 �}kdn�$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T� �,�.��ss$d��$Ifa$gd5 �}kd�$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T.�0�>�@��ss$d��$Ifa$gd5 �}kd��$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��T@�B�L�N��ss$d��$Ifa$gd5 �}kdW�$$IfT�l����0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��TN�P�V�X��ss$d��$Ifa$gd5 �}kd��$$IfT�l��r�0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��TX�Z�b�ֱ<�>�L�\�|��}r}i`XF$ & F �Ndha$gdo�dhgdo� d\�@&gdo� 7$8$H$gdo� ��WD�`��gdlgdo�}kd��$$IfT�l��r�0��$ 2$�� � t��0��������$������������4�4� la�yt5 ��Tf�����������Աֱޱ�:�<�>�@�L�6������︮��}n\C-+hdRho�CJOJQJ\�^JaJmHsH1hdRho�5�CJOJQJ\�^JaJmHo(sH"hdRho�5�CJOJQJ\�aJhE-�ho�CJOJQJaJhE-�hlCJOJQJaJhE-�hlCJOJQJaJo(#hlhlCJOJPJQJaJo(hlB*o(phho�CJOJQJaJo(h�@.CJOJQJaJo(h�W�h�W�CJOJQJaJo(h�[tCJOJQJaJo(hdRho�CJOJQJaJo(|���Ҳ��&�8�:�����������ijƳ���� �������������������� ��$If`��$If@& $7$8$H$a$7$8$H$ d,@&G$H$gdo�dhgdo�$ & F �idha$gdo�$ & F �fdha$gdo�6�>���������������������ij��ʽ���qZqE,1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH)hF�5�B*CJ OJPJQJ\�aJ ph,hF�5�B*CJ OJPJQJ\�aJ o(ph8hF�5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHo(phsH5hkC5�B*CJ OJPJQJ\�^JaJ mHphsHhF�B*OJQJphhF�B*phhF�5�CJOJQJo(+hdRho�CJOJQJ\�^JaJmHsHhdRho�o(.hdRho�CJOJQJ\�^JaJmHo(sH ijƳ�������� ���� �$�N�T�V�X�h�p�r�t�����������6�8�f�h��������տ�����������{��{d{d{d{dR"hF�B*CJ OJQJ\�aJ ph-hF�B*CJOJQJ\�aJmHo(phsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH.hF�B*CJOJQJ^JaJmHo(phsH%hF�B*CJOJQJ\�aJo(ph*hF�B*CJOJQJ\�aJmHphsH1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph �� �$�N�P�R�������skd@�$$If�\��.J� �$�YY�����������������������4�4� la�$IfR�T�X�j�l�n������$IfxkdȲ$$If4���\��.J� �$�YY�����������������������4�4� la�f4n�p�t������������$Ifxkd��$$If4���\��.J� �$�YY�����������������������4�4� la�f4������8�h���������еҵ��������tk $$Ifa$ $$G$Ifa$$a$��`��skd\�$$If�\��.J� �$�YY�����������������������4�4� la� ������εҵ�����"�*�,�.�0�8������Ի��~jZjHj4jZj4j&hF�>*B*CJOJQJ^JaJph#hF�B*CJOJQJ^JaJphhF�B*CJOJQJaJph&hF�B*CJOJQJ^JaJo(ph&hF�B*CJ,OJPJQJ\�aJ,ph-hF�B*CJ,OJPJQJ\�^JaJ,o(ph"hF�B*CJOJQJ\�aJph1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH��0���ȶ�\�����J�L����������]ukd�$IfK$L$T�   �!��!�! ��� �����0���������ff��ff��ff��ff�4�4� la�p� �����T��$IfWD�`��gd+GnK$$If ��$IfWD�`�� $$Ifa$ ����¶ƶȶֶڶ��Z�\�f�������Ʒȷ̷�Ѿ�駓�{f��O7O/h+GnhF�B*CJOJQJ\�^JaJo(ph,h+GnhF�B*CJOJQJ\�^JaJph(h+GnhF�>*B*CJOJQJaJph/h+GnhF�>*B*CJOJQJ^JaJo(ph'h+Gnh�{�>*B*OJQJ^Jo(ph,h+GnhF�>*B*CJOJQJ^JaJph$h+GnhF�>*B*OJQJ^Jph/h+Gnhd^>*B*CJOJQJ^JaJo(ph,h+GnhF�B*CJOJQJ^JaJo(ph̷ηзҷԷַطڷ޷���������*�H�L�R��иии������{k{^PDhF�B*OJQJphhF�B*OJQJ\�phhd^CJOJQJaJo(h+Gnh+GnCJOJQJaJo(h+Gnhd^CJOJQJaJo((h+GnhF�B*CJOJQJ\�aJph/h+GnhF�>*B*CJOJQJ\�^JaJph/h+GnhF�B*CJOJQJ\�^JaJo(ph,h+GnhF�B*CJOJQJ\�^JaJph/h+Gnh�U)B*CJOJQJ\�^JaJo(phL�N�P�R�\�z�|�����и0�h������������~~rrrr ��$IfWD�`�� $$Ifa$ $$Ifa$ $$G$Ifa$$a$ �c���^�c`���Mkd��$$IfT�!���!�! ��� ���������4�4� la�p� ����T$If R�Z�\�x�|���������ȸ̸θиظ0�:��Ի��~jZjHjZj4j&hF�>*B*CJOJQJ^JaJph#hF�B*CJOJQJ^JaJphhF�B*CJOJQJaJph&hF�B*CJOJQJ^JaJo(ph&hF�B*CJ,OJPJQJ\�aJ,ph-hF�B*CJ,OJPJQJ\�^JaJ,o(ph"hF�B*CJOJQJ\�aJph1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH"hF�B*CJOJQJ\�aJph1hF�B*CJOJQJ\�^JaJmHo(phsH:�b�f�h�r�v������������&�0�R���ï��qZB-�Z�Z(h+GnhF�>*B*CJOJQJaJph/h+GnhF�>*B*CJOJQJ^JaJo(ph,h+GnhF�>*B*CJOJQJ^JaJph$h+GnhF�>*B*OJQJ^Jph'h+Gnh�{�>*B*OJQJ^Jo(ph,h+GnhF�B*CJOJQJ^JaJo(ph&hF�B*CJOJQJ^JaJo(ph&hF�>*B*CJOJQJ^JaJphhF�>*B*OJQJ^Jph/hd^hd^>*B*CJOJQJ^JaJo(ph��R���������f`$Ifukd�$IfK$L$T�   �3��!�! ��� �����0���������ff��ff��ff��ff�4�4� la�p� �����T��$IfWD�`��gd+GnK$$If ��$IfWD�`��R�b�d�h�j�l�n�p�r�t�v�z�|���������������������������ѡѡь�|l|^RJB>hF=JjhF=JUhF�OJQJhF�B*OJQJphhF�B*OJQJ\�phh+Gnh+GnCJOJQJaJo(h+Gnhd^CJOJQJaJo((h+GnhF�B*CJOJQJ\�aJph/h+GnhF�>*B*CJOJQJ\�^JaJph/h+Gnh�U)B*CJOJQJ\�^JaJo(ph/h+GnhF�B*CJOJQJ\�^JaJo(ph,h+GnhF�B*CJOJQJ\�^JaJph���������������N�P�R�T����������������$a$7$8$H$Mkd��$$IfT�3���!�! ��� ���������4�4� la�p� ����T����������� � ���� �"�$�&�(�*�,�@�B�F�H�J�L�P�R�T�����������������������������hF�OJQJhF�h��KHmHnHujhF�KHU hF�KHhF�KH^Jo(hF=JjhF=JU6P1���/ ��=!��"��#�n$�n%��7�7 ��Dp�$$If���!vh5�Y5��#vY#v�:V 4���0� � � � ����,�5�Y5��/� �/� �/� � /� � /� � /� �a�f4�$$If�!vh5��5�h#v�#vh:V �l�a t��0�������B"6�,�5��5�ha�yt4A�T�$$If�!vh5��5�h#v�#vh:V �l t��0�������B"6�,�5��5�ha�yt4A�T�$$If�!vh5��5�h#v�#vh:V �l t��0�������B"6�,�5��5�ha�yt4A�T�$$If��!vh5�n$#vn$:V �l t��0�6�,�5�n$a��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l�� t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5�n$#vn$:V �l t��0�6�,�5�n$a��yt4A�$$If��!vh5�n$#vn$:V �l t��0�6�,�5�n$a��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5�n$#vn$:V �l t��0�6�5�n$a��yt4A�$$If��!vh5�n$#vn$:V �l t��0�6�,�5�n$a��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5�n$#vn$:V �l t��0�6�,�5�n$a��yt4A�$$If��!vh5�n$#vn$:V �l t��0�6�,�5�n$a��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5��5�� 5��5��5��5�l#v�#v� #v�#v�#v�#vl:V �l t��0�6�,�5��5�� 5��5��5��5�la��yt4A�$$If��!vh5�n$#vn$:V �l t��0�6�,�5�n$a��yt4A�$$If���!vh5��5�5��5��#v�#v#v�#v�:V ���0��������&��,�5��5�5��5��/� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5��5�5��5��#v�#v#v�#v�:V ���0��������&��,�5��5�5��5��/� �a�yt5 ��T-$$If���!vh5��5�5��5��5��#v�#v#v�#v�#v�:V 4���0��������&��+�+�+�,�5��5�5��5��5��/� �/� �/� �/� �a�yt5 ��T%$$If���!vh5��5�5��5��5��#v�#v#v�#v�#v�:V 4���0��������&��+�+�+�,�,�5��5�5��5��5��/� �/� �/� �a�yt5 ��T%$$If���!vh5��5�5��5��5��#v�#v#v�#v�#v�:V 4���0��������&��+�+�+�,�,�5��5�5��5��5��/� �/� �/� �a�yt5 ��T$$If���!vh5��5�5��5��5��#v�#v#v�#v�#v�:V 4���0��������&��+�+�+�,�5��5�5��5��5��/� �/� �/� �a�yt5 ��T3$$If���!vh5��5�5��5��5��#v�#v#v�#v�#v�:V 4���0��������&��+�+�+�,�,�5��5�5��5��5��/� �/� �/� �/� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5��5�5��5��#v�#v#v�#v�:V ���0��������&��,�5��5�5��5��/� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5��5�5��5��#v�#v#v�#v�:V ���0��������&��,�5��5�5��5��/� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5��5�5��5��#v�#v#v�#v�:V ���0��������&��,�5��5�5��5��/� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�75�_ 5�U#v7#v_ #vU:V ���5�75�_ 5�U/� �a��T�$$If���!vh5�"5��5�75�'5�� #v"#v�#v7#v'#v� :V ���0�������;'��,�5�"5��5�75�'5�� /� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5�"5��5�75�'5�� #v"#v�#v7#v'#v� :V ���0�������;'��,�5�"5��5�75�'5�� /� �a�yt5 ��TV$$If���!vh5�"5��5�75�5� 5�� #v"#v�#v7#v#v #v� :V 4���0�������;'��+�+�+�+�,�5�"5��5�75�5� 5�� /� �/� �/� �/� �/� �a�yt5 ��TN$$If���!vh5�"5��5�75�5� 5�� #v"#v�#v7#v#v #v� :V 4���0�������;'��+�+�+�+�,�,�5�"5��5�75�5� 5�� /� �/� �/� �/� �a�yt5 ��TN$$If���!vh5�"5��5�75�5� 5�� #v"#v�#v7#v#v #v� :V 4���0�������;'��+�+�+�+�,�,�5�"5��5�75�5� 5�� /� �/� �/� �/� �a�yt5 ��TH$$If���!vh5�"5��5�75�5� 5�� #v"#v�#v7#v#v #v� :V 4���0�������;'��+�+�+�+�,�5�"5��5�75�5� 5�� /� �/� �/� �/� �a�yt5 ��T\$$If���!vh5�"5��5�75�5� 5�� #v"#v�#v7#v#v #v� :V 4���0�������;'��+�+�+�+�,�,�5�"5��5�75�5� 5�� /� �/� �/� �/� �/� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5�"5��5�75�'5�� #v"#v�#v7#v'#v� :V ���0�������;'��,�5�"5��5�75�'5�� /� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5�"5��5�75�'5�� #v"#v�#v7#v'#v� :V ���0�������;'��,�5�"5��5�75�'5�� /� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5�"5��5�75�'5�� #v"#v�#v7#v'#v� :V ���0�������;'��,�5�"5��5�75�'5�� /� �a�yt5 ��T�$$If���!vh5�f 5� 5��5�#vf #v #v�#v:V �7���,�5�f 5� 5��5�/� �a��$$If���!vh5�f 5� 5��5�#vf #v #v�#v:V �~����5�f 5� 5��5�/� �a�ytO �$$If���!vh5�f 5� 5��5�#vf #v #v�#v:V �s����5�f 5� 5��5�/� �a��$$If���!vh5�j5�#vj#v:V �l t��0��������%,�5�j5�a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�� 5��5�� #vj#v� #v�#v� :V �l t��0��������%,�5�j5�� 5��5�� a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�S5�7 5��5�� #vj#vS#v7 #v�#v� :V �l4 t��0��������%+�,�5�j5�S5�7 5��5�� a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�S5�7 5��5�� #vj#vS#v7 #v�#v� :V �l4 t��0��������%+�,�5�j5�S5�7 5��5�� a���yt5 ��T $$If���!vh5�j5�S5��5�85�T5�45� #vj#vS#v�#v8#vT#v4#v :V �l t��0��������%,�5�j5�S5��5�85�T5�45� a���yt5 ��T $$If���!vh5�j5�S5��5�85�T5�45� #vj#vS#v�#v8#vT#v4#v :V �l t��0��������%,�5�j5�S5��5�85�T5�45� a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�#vj#v:V �l t��0��������%,�5�j5�a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�#vj#v:V �l t��0��������%,�5�j5�a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�N5��#vj#vN#v�:V �l t��0��������%,�5�j5�N5��a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�N5��5��5�� #vj#vN#v�#v�#v� :V �l4 t��0��������%+�,�5�j5�N5��5��5�� a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�N5��5��5�� #vj#vN#v�#v�#v� :V �l4 t��0��������%+�,�5�j5�N5��5��5�� a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�N5��5��5�� #vj#vN#v�#v�#v� :V �l4 t��0��������%+�,�5�j5�N5��5��5�� a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�N5��5��5�� #vj#vN#v�#v�#v� :V �l4 t��0��������%+�,�5�j5�N5��5��5�� a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�#vj#v:V �l t��0��������%,�5�j5�a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�#vj#v:V �l�� t��0��������%,�5�j5�a���yt5 ��T�$$If���!vh5�j5�#vj#v:V �l�� t��0��������%,�5�j5�a���yt5 ��T�$$If���!vh5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�:V ���5��5��5��5��/� �a��$$If���!vh5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�:V ���5��5��5��5��/� �a��$$If���!vh5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�:V ���5��5��5��5��/� �a��$$If���!vh5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�:V ���5��5��5��5��/� �a��$$If���!vh5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�:V ���5��5��5��5��/� ��������/� �/� �/� �/� �a��$$If���!vh5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�:V ���5��5��5��5��/� �a��$$If���!vh5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�:V ���5��5��5��5��/� �a��$$If�!vh5��5��5�(5�5��#v�#v�#v(#v#v�:V �l�7�0�������E#��,�5��5��5�(5�5��a�yt� v�T�$$If�!vh5��5��5�(5�5��#v�#v�#v(#v#v�:V �l4�Z�0�������E#��+�+�+�,�5��5��5�(5�5��a�yt� v�T�$$If�!vh5��5��5�(5�5��#v�#v�#v(#v#v�:V �l4�/�0�������E#��+�+�+�,�5��5��5�(5�5��a�yt� v�T�$$If�!vh5��5��5�(5�5��#v�#v�#v(#v#v�:V �l4�)�0�������E#��+�+�+�,�5��5��5�(5�5��a�yt� v�T�$$If�!vh5��5��5�(5�5��#v�#v�#v(#v#v�:V �l4�1�0�������E#��+�+�+�,�5��5��5�(5�5��a�yt�7��T*$$If�!vh5�j5��5�j5��5�k5�k#vj#v�#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�j5��5�ka�p�<������������yt5 ��T*$$If�!vh5�j5��5�j5��5�k5�k#vj#v�#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�j5��5�ka�p�<������������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5� 5��5�� #vj#v #v�#v� :V �l�7 t��0��������$,�5�j5� 5��5�� a�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5�n#vj#vn:V �l�7 t��0��������$,�5�j5�na�p�����yt5 ��T�$$If�!vh5��$#v�$:V �l�7 t��0��������$,�5��$a�p� ��yt5 ��T�$$If�!vh5�j5��5�k5�k#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�ka�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5��5�k5�k#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�ka�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5��5�k5�k#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�ka�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5��5�k5�k#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�ka�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5��5�k5�k#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�ka�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5��5�k5�k#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�ka�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5��5�k5�k#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�ka�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5�j5��5�k5�k#vj#v�#vk:V �l�7 t��0��������$,�5�j5��5�ka�p�(��������yt5 ��T�$$If�!vh5� 5��#v #v�:V �l�7 t��0��������$,�5� 5��a�p�����yt5 ��T�$$If�!vh5� 5��#v #v�:V �l�� t��0��������$,�5� 5��a�p�����yt5 ��T�$$If�!vh5� 5��#v #v�:V �l�E t��0��������$,�5� 5��a�p�����yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�� t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�r t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If�!vh5�� 5�#v� #v:V �l�r t��0��������$,�5�� 5�a�yt5 ��T�$$If���!vh5��5�5�Y5�Y#v�#v#vY:V ���5��5�5�Y/� �a��$$If���!vh5��5�5�Y5�Y#v�#v#vY:V 4�����5��5�5�Y/� �/� �/� �/� �/� �a�f4�$$If���!vh5��5�5�Y5�Y#v�#v#vY:V 4�����5��5�5�Y/� �/� �/� �/� �/� �a�f4�$$If���!vh5��5�5�Y5�Y#v�#v#vY:V ���5��5�5�Y/� �a��$IfK$L$�!vh5��!#v�!:V �! ��� �����0��������5��!/� ff�a�p� �����Tt$$If���!vh5��!#v�!:V �! ��� �����5��!/� a�p� ����T�$IfK$L$�!vh5��!#v�!:V �3 ��� �����0��������5��!/� ff�a�p� �����Tt$$If���!vh5��!#v�!:V �3 ��� �����5��!/� a�p� ����Tj*  ��������666666666vvvvvvvvv6666>666666666666666666666666666�666666666�666666666606hH6066646666666666>66666666666666666666666666666666666666666666666�668���� 0@P`p������6888 0@P`p������ 0@P`p������ 0@P`p������ 0@P`p������ 0@P`p������ 0@P`p��8X�V~ OJ PJQJ _HmH nHsH tHR`��R ck�e $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tHff h�� 2&d�a$$9D$$@&H$��CJ OJPJQJaJ 5�KH\�$A ���$ ؞���k=�W[SONi@���N 0nf�h�*B*^Jph�B��B ck�e�e,g CharCJOJPJ QJ^JaJ.��. u� w CharCJaJ.��!. u�� CharCJaJ@��1@ 0�~�e,g CharCJOJPJQJ ^JaJD��AD yb�lFh�e,g CharCJOJPJQJ^JaJD��QD h�� 2 CharCJ OJPJQJaJ 5\:��a: 0�eg CharCJOJQJaJKHDZrD 0�~�e,gd�XD2YD2CJOJQJ o(aJ< @�< u��a$$G$ �9r CJaJX^�X 0nf�(Q�z)a$$1$�d[$�d\$CJOJQJ^JaJKHN�N u� w'a$$G$&dP�� �9r CJaJ0B@�0 ck�e�e,g CJPJ aJ.��. yb�lFh�e,gCJaJ,L, 0�egVD� �d^�d2Y�2 ��0�ech�~�g�V CJOJaJ@���@ ��0 �ech�~�g�V CharCJKHOJQJaJ\��\ E��Q��A> �`�0 �~�e,g Char1OJPJQJ ^J aJ,��Q, �`�0 ck�e�e,g Char16��a6 �`�0 yb�lFh�e,g Char1CJaJ(��q( �`�0�eg Char1"�/���" j�0�eRh�2($�/���$ j�0�eRh�12)PK!����[Content_Types].xml���j�0E����ж�r�(��΢Iw},��-j��4 ��w�P�-t#bΙ{U�����T�U^h�d}㨫���)��*1P�'�� �^��W��0)��T�9<�l�#��$yi}��;�~@��(���H����u�* Dנz��/0�ǰ���� $�� X��3aZ����,�D0j~�3߶�b��~i>���3�\`�?�/�[���G��\�!�-�Rk.�s�Ի�..���a濭?��PK!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml �M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 8���PK!�m�Qtheme/theme/theme1.xml�YMoE�#�F{oc'vGu�رh�F�[��x=ޝzvg53N�j�HH��z����Z $ʯI)*E�_����N�&IA�!��>��Ǽ3�x�N��>���U�WL0�Č߫�߿z��}rx���{���h9T�8�T/���χ�?����xY����'�~���3S����~����O_|w��)��ӈHt��=�a�+��d NG�1-RlƁ�1�RJ�wT蠯M1K����"�o he�˓ێ½PL-�|%����E��hY7�'qP.\L��=���d�q�ķ3I�ofi�����.ñ���B�Rb�-J��P_p�G ݢ��i�K�t�dӌh�F�i��o�7;7Q��2��Ⱦ�����D�>a�/��Q�>�X��W� ˔�M�_�u��H�q�)�h� ���+:Vi�w�4r�B�qϫ��"r���!��2l��a��C�b��U|����!8^8�>�ܠ���,A��б�V�t��׎�~ls���14��_=,ɬ��ožTV �G��"�Ѧ��bH�����'�.�4��x޵�w-��Ϸ�E�|�F;��v��`�b3"G '�e����\�fH��O �������'�$��i_wp��� �>�*�8���i&�LY%\���,���xҕ=������������ r6f� ��3���T�ʅ�)��:ªZ�K��L�s��&C �M��ܛ0� [�˫p@ע�`�j�۽7 ���Y�H�xH�i��cT5A�r��@��H��ZAZC�}i' RQ\m��,zo�,�gQ�u{�Y\,N���ר/�=����L _��.�̇Y7C�6�-fS�h62��"��5�����NH�T[X�65̫4X�%Y����ֳ2�f�kh����i~tCKF#�b� +�w�1m�|����4`��!�:U��!�p5a:�~�{4�m��m�i�o� ήc��8m��D�J�pSǹ橠�V��1����?#S�i�?3E�'pS�2���W`���q�B]( ��08���w��� n��A��[s��)k8�= Aa?R� dڒɾc�Uӽ˲d)#�Queb��}������C!���&i0����>�4�S�7���{���z�� F�}� 4��sKvUKoȳ��h�~1�jYU���V�H��5U8�Vk;֜���L9��Ű�D �� ��?*|FL� �����"��A3����>g��]��dm2iVֵ�褽�m�g<��r�8[kv�x����p�sj�,��z��][�j�����Qv�1�1�iu���-�ߟ0%M2�oJ���3u�o%ҍ���PK! ѐ��'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M �0���wooӺ�&݈Э���5 6?$Q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@RN��;d�`��o7�g�K(M&$R(.1�r'J��ЊT���8��V�"��AȻ�H�u}��|�$�b{��P����8�g/]�QAsم(����#��L�[������PK-!����[Content_Types].xmlPK-!�֧��6 +_rels/.relsPK-!ky���theme/theme/themeManager.xmlPK-!�m�Q�theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ��'� theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]� �l v���� 1114r � > " � j � d0NZ�0�n�� �!0$�$2&�'6)+�,/n3.8�:(<<>X@C�E|F�H JxJfM�N�RTU[�^�`8e�gTh�hhi�i k*o�q0s�tP�QS�TV�W�X[�\,^j_�`�a�cJf�h�j6k~lJn�osvfxy�y�zd|l}�~h������|�$���&�0�Ə<� ����������8����ҥR�����r�6�6����L�Ȭl�P�Z�f�6�ij����̷R�:�R��T�;=?@ABCDGHIJKMNOPQSTUVWYZ[\]_`bcdfghiklmnoqrsuvxyz{}��������!-;IXgvyz{}��������������������������������������������� (*+023568:�l 2 z��&�/�9\?HH�NJ[�d8i�i o�op�q�q�qr8rTrlr�r�r�rs*sBsrs�s�s�s�stBtbtvt�t�t�tu4uLu�u�u�u�uP2PhP�P�P�P�PQ:QXQpQ�Q�Q�QR>RVR�R�R�R�RS*S^S~S�S�S�S�ST$T8T\TrT�T�T�T�T�TU4UHUjU~U�U�U�U�UV&VFVZV�V�V�V�V�V�VW(WNWbW�W�W�W�W�WX.XBX`XpX�X�X�X�X8YPY`YvY�Y�YbZ�Z�Z�Z[@[X[�[�[�[�[�[\P\p\�\�\�\�\]0]L]`]|]�]�]�]�]�]^(^D^V^r^�^�^�^�^�^__._>_V_f_�_�_�_�_�_�_` `:`R`p`�`�`�`�`aLfnj�l�nto6plp�p�q4rpr sXt�u�u�v�{T|���(��b����4���$�R����J��>�F�N��������J�R��$�t�*�t�̍ �&���������ܚ���,�H�\�����ܛ��$�L�Z�r�|�Ξ����n�¨���<������$�D�v�������� �F�t�����ƯЯگ������$�v���������İҰ����.�@�N�X�|��R�n����L����T�<>EFLRX^aejptw|~������������������������������������������������������������������   "#$%&'()*+,./0123456789:<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefhijklmnopqrstuwx|~�����������������������������������������������������������������������������������   !"#$%&'),-./1479H0l0|0�lX����),4!���������@� @��������� ��0�( � ��6 �3 ���?��H��0�( � �4�� OLE_LINK1�0�l+D�l "%,BCFGY[npvxy�����������cps|������������05:BHKRU[^imruz}������� KO����*1����� 1DIO� #(,-.13Ak������ O���� 7p|��a b l p � � � �  3 7 I M d e f p | } ~ � � � � � � � � � � � � � � � �   ! < > ? @ U [ c � � � � & . 4 P � � � � � � k q � � � � � � � #JKLPSstw|}~�������� 8PQij~����������CHIJNS����it������ 9:|}����������� 2lt��=Pg�����=u��!t����� %&BCbc�����������-3V\t�����%+S]kt������������ Ps������NOSv������"1����457:O��9;>Atvy�3 B j k � � � � � � � !!!!!:!;!=!?!@!E!q!r!t!y!z!�!�!�!�! "$"5"9"R"V"^"z"{"|"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"#'#E#R#�#�#�#$ $h$n$p$v$y$�$�$�$�$�$�$!%:%@%A%D%h%�% &%&h&&�&�&�&�&�&�&�&�&''@'F'h'�'�'�'((h(k(m(p(�(�(�() ) ))�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)****!*h*x*y*}*�*�*E+P+Q+U+h+z+{++�+�+�+�+�+�+�+',C,Z,\,_,h,k,�,�,�,�,�,�,--2-9-h-p-r-u-~-..�.�.�.�.�.�.�.�.�.//6/O/h/�/�/�/�/�/�/0 0$0*0+000@0F0}0~0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�011!171V1b1d1�1�1�1�1�1�122)2�2�2�23 33!3%363E3Y3p3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3444&4+464�4�4�4�4�4�4�4�4�4�4�4�4�4�4�4�455 5555555&5*5-5154585<5@5C5G5J5N5Y5]5`5d5g5k5n5v5x5}55�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�566 66666"6$6.6063656;6=6G6I6L6N6T6V6a6c6f6h6n6p6{6}6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6777 77777#7%7+7-787:7=7?7E7G7P7R7W7Y7_7a7i7k7q7s7y7{7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7888888!8#8.8085878=8?8I8K8P8R8X8Z8d8f8k8m8s8u8~8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�899 999!9#9+9.939;9?9B9J9L9R9V9Z9]9e9g9m9q9u9x9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9: : ::::":':2:6:::B:D:M:O:V:Y:^:d:h:k:s:u:|:~:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�: ; ;;;;#;%;*;-;6;<;W;`;i;l;r;y;;�;�;�;�;�;�;�;�;�;�;�;�;�;�;�;(<*<0<4<8<:<A<I<M<N<S<X<\<_<c<f<j<l<p<v<z<}<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<=/=1=7=;=?=A=H=P=T=U=_=d=l=m=w=|=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=>> >>>>#>(>0>2>=>B>J>L>V>[>c>e>l>q>y>{>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>?? ???!?'?/?1?:???G?I?[?y??�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? @4@8@<@=@>@?@@@B@F@G@H@I@K@T@a@q@�@�@�@�@�@�@�@�@�@AAA-A/A1A9A;A=ACAFAHAMAPASAeA�A�A�A�A�ABBLBeB�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B C CCCCCCC*C+C?CCCECRCXCYC[CdCfCgCuCvCyCzC|C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�CDDDD!D%D&D'D(D)D*D1D:DJDLDRDzD�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�DEEE E E?EqEwE�EFFF4F7F9F?FCFLFPFSFTF�F�F�F�F�F�F�F�F�F�F�F�F�FGGGG+G/GJGMG_GbGdG�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�GH HH.H0H1HGHJHgHjHlHpHwHzH{H|H~H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�HII I I III I!I$I'I,I7I9I>I@IFIJIOIPI]I^IhIiInIoIqIvIyI~I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�IJ JBJEJFJfJgJiJ�J=KHK]K_KfKyK�K�K�K�K�K�K�K�K�K�K�KLL)L:LZL_LhLrLsLL�L�L�L�L�L�L�L�L�L�L'M(M\MyM�M�M�M�M N>N@NkNoNwN�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N O O OO'O5OLOUOeOoO�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�OP1PQPlPtPvPwP~P�P�P�P�P�P�PRQSQgQlQtQ�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�QRR RRRR%R'R(RCRFRcRfRhRvRxRyR�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R SS/S2SGSJSLS_SaSbShSzS�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�STTTT T TTTTT#T&T'T:TSTUTVT[TaTcTuTwT�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T U UUUUUUU*U,U1U3U>U?UDUEURUSUTUbUgUhUjUoUvU{U|UU�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U(V.V7V:V@V\VpVV�V�V�V�V�V�V�VWW#WIWKW�W�W XX6X8XZX]X~X�X�X�X�X�X�X�XYYYYY Y>YFYmY}Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�YZ ZNZWZ�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z[ [[B[G[J[�[�[�[�[�[�[�[�[�[\1\4\?\A\F\O\S\V\Z\`\b\f\h\q\v\{\\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\]]]]$]-]7]C]E]F]T]V]k]l]�]�]�]�]�]�]�]�]�]^ ^ ^#^%^B^D^]^_^�^�^�^�^R_U_]_^_c_f_h_q_�_�_�_�_�_A`E`Q`a`k`v`w`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`WaXa]ajaka{a�a�a�a�a�a�a�a�a�a�a�a�abb b,b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�bccc%c)c+c/c1c7c>cDcTcZcgcuczc�c�c�c�c�c�cGdHd]dhdyd~d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�de eeeee'e(e-e4e>eEeLeUeZe[e]evexe�e�e�e�e�e�e�e�ef!fXfYfZf\fbfmfpftfzf�f�f�f�f�f�f�f�f�f�f�f�f�f�f�f�fgg g!g#g.g0g9g>gIgNgQgVg`gegogxg�g�g�g�g�g�g�g�g�g�g�g�g�g�g�ghhh$h3hRh^hwh�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�h�hiiii i!i"i*i.i/i0i=iGiIi�i�i�i�i�i�i�ijj jjj>jCjJjWjZjajojuj�j�j�j�j�j�j�j�j�j�j�j�j�jkkkkk$k2kDkOk[k]k�k�k�k�k�k�k�k�k ll'l(l,l-l0l1l6lAlBlGlRlUlelglmlmlololplplrlslulvlxlylzl{l�l�l�l�l�l�l�l��_c������@DDH� � � � � � � � H L � � @D��sw������IJ��`duy@C��CE��/0�48KO{������� � ! !G$J$('+'�'�'{-�-+0-070:0D1G1�1�1�1�1D2E2P2S2s2w2�5�577774777�7�7h9l9�9�9�:�:�:�:O<R<�<�<�<�<�=�=f>g>|>}>�>�>??2?4?�@�@�F�FSGVG�L�LMMcMiMN N\N_N�N�N*P+P=P@PaPeP�P�P�Q�Q�R�R�R�RvVzV�V�VZW^WvWzW)X+X�X�XYY[[_[b[�[�[]]�^�^�_�_` `)`-`�`�`RbVb:c;cDcTc�f�f�h�hmlmlololplplrlslulvlxlyl�l�l3333333333333333333s333s3ssss3333333s33333s333ss33333333sss3s33ss3s3s3333333ss3333333s33s33s333s33333s3%B�/0$0+0�0�0�3�3�3�3�4N5Z5�5�5�6788�8�8�899!9�9�9�9�9':3:�:�:�:�:�: ;B;c;�;<j<w<�<�<�</=[?1D*@�B*CJEHOJ PJ QJ RHd\]^J _H aJphsH tH . �8���^�8`���o(^J,{�z�H�\�^�H`�\�)���\�^��`�\�.���\�^��`�\�.�4�\�^�4`�\�)�� �\�^�� `�\�.�| �\�^�| `�\�.� �\�^� `�\�)���\�^��`�\�.jg�U�|�E4/�U����������������"�v�    S��X!�7HZ`Q !$�y��DZ�u@V�+�w 8�` �' �. � �b ^ � � �I 9 \�>A�koK"�1y{kCl��E�P�U�a{�"�t\E)w�3!a)��'�?�C�YDN~N <�S$e��:� 8� ��;nM:NO 7k �Q!�{!�@"�Q"�$�$�N$�`$_%�Q%NT&�V&)h&�'�Y'#i(�)�A)�M)�U)4*24*�~*�E+<{+^+,0,c,�g,�-�9-V>-�F-\-�c-�:.�@.�Y.%t.�'/�L/�E0�S0�[0�w0�F1�'2x2i3_`3�d3�&4�q4�4`5:26,7ns74f8�|9@:;::g:{q:�;�;+};a=Q?>9A>�C?�K?d@4A�&B~9BUMB�bB�DRD9RD�`E6{EFTRF@ZF�dFq6H�6H�[H�I�=IGAIzI�+JF=J�BJ�K�uK�1L�RL�QM�xM'N� Oq`O�P�"PwNP�Q5:Q�RY%RTR�\R�gR�vRh7S�{S�;T(PT� U�2U,mU zUEVYVV�W�/WG{W� X9MX�fX�wX�Y�'ZL=ZgZ�?[�D[�Z[�c[.\�|\]E^d^�#_,_�/_$y`Q|`kaPara�gbc�VdXod� emfdOf�Yf�]f�g�{g�Rhhh�oh�EiPRiQ]i�%k�'k�Zk�[kkum+Gn�ooo#Qo�}o�p�rZyr�rjs@tK,t�Jt�[tMu�\uEdu v� v�v|"v�iv�w�`wakw�x�<{Xi{V|-?|�o|F,}�\}{}�~�^~�s~�{~ �#XM�yX)����&�4=�}��z�^k�o�w"��l�H(� *��~��^�ao��p�Yr��\�'y����i�+�~�NJ��M�L��}�",�8��;��e�Bz��_�[6�?7��C�)]������\��h�kt����fc��h��/�)M�N�x�%`��i�;1��G�F*�%M�=s�d�EV�(�T�53� ��)�*��7�4��f�p9��I�.~�� �}��S���T<��E��W�AD��{����,�_�j{�:S��T�US�nS��X���E-��?�J^���% �*N����"�6/��^�5��<��<�F��&H��i�^��h��x�=��[� ]������P��T�2 �@��P��V�8(��m��t����#��6�7��9��t�w~��(��,��R�{���lV�p��2��^�uj�!�64�yW�0_��s����l�d)��`�!g�Ts�+��q��~�>]���#�r&�4N�d��e�jI��������6�c�q6��D�ys����7� d��*�,i�zn������)�:B���b%����R���D�=5��J��n����f�, ����p��'�BD�CJ��i�p�=��\��k�iv�'��d��2��Y�!��?��L�lo��v �'$�z�3a�E����W��h�j���*�z�p�z%�kL��z�C �]�p�>�nP�0e�� �.�0X�mk��)��]����a����;��*��3��C�WW�W��+��^�|{���(1��I�(w�7z�_p�;��Umlol�@ �LcLcX> LcLch"d 0�6�lhhh"h&hDhFhhhP��Unknown892031760@qq.com������������G��*�Ax� �Times New Roman5��Symbol3.� �*�Cx� �Arial;=�� ���|�8ўSOSimHei;���(�[SOSimSun1����NS�e-N�[;.� �*�Cx� �Helvetica$��D�( Microsoft JhengHei LightMicrosoft JhengHei;5�� �N�[_GB23127.�����@ �CalibriA4�� wiSO_GB2312wiSO?=� �*�Cx� �Courier New?=�� �����(MingLiU0}fԚA����$B�Cambria Math ���Qh��U'4�'�|.?\%7��.?\%7�!�ni��d6l6l2�q��X)��$P�����������������������V&2! xx��� Administrator�_o�(u7b  ������Oh��+'��0d������� � , 8DLT\�Administrator Normal.dotm ΢���û�233Microsoft Office Word@��5@6M����@^j��%.?\����՜.��+,��D��՜.��+,���� X`lt|� ������76l �([c� _PID_HLINKSKSOProductBuildVer�AdZ?mailto:SPZFCG@163.COM!2052-11.1.0.8976 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;����=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F`_Wej���Data ������������<(�1Table�����������WordDocument ����8vSummaryInformation(�������������DocumentSummaryInformation8���������MsoDataStore��������p?ej��@/Rej���34OG�����CVOE��PE�KRA==2��������p?ej��@/Rej��Item ���� �����Properties������������UCompObj���� u���������������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ���� �F#Microsoft Office Word 97-2003 �ĵ� MSWordDocWord.Document.8�9�q